Zoeken Menu

Nieuwsberichten

CAOP wil bijdragen aan betekenisvol werk en impact

25-07-2018

‘Mensen die voor publieke en maatschappelijke organisaties werken, doen dat vaak vanuit de instrinsieke motivatie om het verschil te willen maken in de samenleving. Zij willen dat hun werk betekenisvol is en impact heeft. En juist die motivatie...

Medezeggenschapsopleidingen CAOP opnieuw erkend door Cedeo

24-07-2018

De medezeggenschapsopleidingen van het CAOP hebben opnieuw een Cedeo-accreditatie ontvangen. Dit is een erkenning van kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid, zowel voor de open opleidingen als voor de maatwerk bedrijfsopleidingen. Klanten...

Samenwerking sleutelwoord voor O&O-fondsen

13-07-2018

O&O-fondsen spelen een belangrijke rol in de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Maar de arbeidsmarkt is aan verandering onderhevig en de fondsen moeten daarop inspelen. Marc van der Meer bepleit in een opiniestuk in tijdschrift Zeggenschap een...

Fuseren met een OR-loos bedrijf

12-07-2018

Moet de medezeggenschap worden aangepast bij een fusie met een bedrijf van twintig medewerkers zonder ondernemingsraad? Dat ligt eraan of het een bestuurlijke fusie, volledige fusie of overname betreft. Een bestuurlijke fusie heeft geen gevolgen...

Practoraten geven impuls aan onderwijskwaliteit mbo

12-07-2018

In steeds meer mbo-instellingen worden practoraten opgericht, waarbinnen kennisuitwisseling en onderzoek kan ontstaan. Zo blijven docenten voortdurend op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar...

Publieke debat over integriteit noodzakelijk voor voorkomen verrassingen over normen

11-07-2018

'Onderschat het belang van het publieke debat over integriteit niet.’ Want normen over goed bestuur verschuiven in de tijd en dat mag geen verrassing zijn voor politici of bestuurders. ‘Reageer met prudentie en onderscheidingsvermogen’ bij het...

Wnra geeft OR grotere rol en versterkte positie

10-07-2018

Met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) wordt de positie van de ambtenaar gelijk aan de positie van de werknemer. De verwachting is dat de Wnra per 1 januari 2020 ingaat. Tineke Visser,...

‘Gemeenten moeten langdurige relaties aangaan met het onderwijs’

5-07-2018

Wat is er nodig om op mbo-scholen te komen tot meer perspectiefvolle ontwikkelingstrajecten voor laaggeletterden, inburgeraars en andere doelgroepen. Ruud van der Aa en Marc van der Meer pleiten in een opiniestuk op ScienceGuide voor langdurige...

Aanpak schulden en werk bij mensen met licht verstandelijke beperking

5-07-2018

Een brede alliantie van partijen op het gebied van arbeidsparticipatie en schulden gaat aan de slag om de dienstverlening aan mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) te verbeteren. Op 3 juli 2018 presenteerden de partijen hiervoor het...

Steeds meer aandacht voor integriteitsincidenten

26-06-2018

Het aantal integriteitskwesties in ons land is de afgelopen 25 jaar redelijk stabiel gebleven. Toch neemt de aandacht voor incidenten steeds mee toe. In de Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) vertelt CAOP-hoogleraar Zeger van der Wal wat dit...

< Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 >