Zoeken Menu

Nieuwsberichten

20 april 2018: Hoe blijf je vitaal in uniform tot aan je pensioen?

19-02-2018

Een beroep met een uniform is een beroep dat veel van je vraagt. Een goede lichamelijke en mentale conditie zijn dus onmisbaar. Hoe krijg en houd je die conditie? En hoe blijf je, ook in uniform, met plezier aan het werk tot aan je pensioen? Kom op...

Enquête: Tijdelijke arbeidskrachten in de zorg doen structurele werkzaamheden

8-02-2018

Tijdelijke arbeidskrachten voeren volgens zorgprofessionals vaak structurele werkzaamheden uit. Dit blijkt uit een enquête onder artsen, paramedici en andere hoogopgeleide (zorg-)professionals die het CAOP in opdracht van werknemersorganisatie FBZ...

Voorzitter dagelijks bestuur? Meld u aan voor de Nacht van de Integriteit

5-02-2018

Voor dagelijkse bestuurders van decentrale overheden organiseert het CAOP op 26 september 2018 de Nacht van de Integriteit. Het debat gaat over de vraag hoe bestuurders, zonder te beschikken over juridische instrumenten, verantwoordelijkheid kunnen...

Onderwijs in units stimuleert ‘de lerende organisatie’ en maatwerk geven

17-01-2018

Steeds meer scholen experimenteren met lesgeven aan grotere groepen leerlingen (in units) door meerdere professionals tegelijk. Dat stimuleert ‘de lerende organisatie’. Maar verschillen de leeropbrengsten en de ontwikkeling van leerlingen in...

Jonge academici: Contractneutraal stelsel voor een gelijk speelveld vast/flex

17-01-2018

Je volledig kunnen richten op de kennis en vaardigheden van de sollicitanten, en vervolgens de meest geschikte kiezen. Of het nu om een vaste of flexkracht gaat, want alle contractvormen kosten de organisatie evenveel geld. Dat is het idee achter...

'Investeer in je toekomst op de arbeidsmarkt, werk aan je employability’

16-01-2018

Werk en werksituaties veranderen snel. De baan voor het leven bestaat niet meer. Meer dan eerst moeten werkenden zelf voor hun employability zorgen. Dat schrijft Joke Dekker, senior adviseur professionalisering bij het CAOP, in een blog voor FNV...

Discussiebijeenkomst over invloed van technologie op werk en arbeidszaken

16-01-2018

Wat is de invloed van technologische veranderingen op werk en de organisatie van werk in de publieke sector? Op 13 februari 2018 organiseren de Albeda Leerstoel en de Ien Dales Leerstoel samen met het CAOP een openbaar debat voor iedereen in de...

‘Overheid moet anders worden ingericht’

15-01-2018

Hoe toekomstbestendig is het openbaar bestuur in Nederland? Sluit de traditionele scheiding tussen het rijk, provincies en gemeenten nog wel aan bij de huidige samenleving? Deze vraag stond centraal tijdens de dialoogtafel Toekomstbestendig bestuur...

SER Brabant: meer samenwerking nodig voor toekomst arbeidsmarkt

15-01-2018

De arbeidsmarkt, huishoudens en het onderwijs in Brabant moeten slimmer samenwerken om het tekort aan vakmensen op te vangen. Dat stelt de SER Brabant in een advies dat vorige maand is uitgebracht. SER Brabant-lid Marc van der Meer, ook...

Naar een organisatie met meer diversiteit

12-01-2018

Veel overheidsorganisaties worstelen met hun diversiteitsbeleid. Of het nu gaat om het aantrekken van medewerkers met een niet-westerse achtergrond, met een arbeidsbeperking of een bepaalde leeftijdsgroep: het ombuigen naar meer diversiteit en...