Zoeken Menu

Nieuwsberichten

CAOP levert externe vertrouwenspersonen

17-01-2019

Elke organisatie is gebaat bij een vertrouwenspersoon. Dit aanspreekpunt draagt bij aan een plezierige, veilige en integere werkomgeving. Het CAOP biedt de mogelijkheid om externe vertrouwenspersonen aan te stellen voor uw werknemers en...

Essay: De (on)zin van screening

16-01-2019

Integriteit van politieke ambtsdragers zal weer een belangrijk thema zijn bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart 2019. Juist op lokaal en provinciaal niveau zien we in de afgelopen verkiezingsperiodes steeds meer aandacht voor...

‘Rol vertrouwenspersoon diamant met vele facetten’

7-01-2019

De opleiding Vertrouwenspersoon van het CAOP bereidt vertrouwenspersonen voor op verschillende aandachtsvelden van het vertrouwenswerk: integriteit, ongewenste omgangsvormen, arbeidsgeschillen en klokkenluiden. Deelnemers oefenen intake- en...

‘Integriteit zou voor publieke functionarissen vanzelfsprekend moeten zijn’

24-12-2018

Organisaties, zowel publieke als private, ‘vervrouwen’, verjongen en verkleuren. Ze worden ook diverser qua geaardheid, religie en oriëntatie van hun medewerkers. Deze toenemende diversiteit veroorzaakt allerlei spanningen, ook op het gebied van...

Expertmeeting ‘Arbeidsverhoudingen in de publieke sector’

24-12-2018

Erosie van het poldermodel of impulsen voor vernieuwing?   Hoe veranderen de arbeidsverhoudingen in de publieke sector, in het bijzonder in het onderwijs? Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt, schetst vandaag de...

‘Ontslagrecht is weer spannend’

24-12-2018

Heeft een langdurig zieke werknemer het recht om ontslagen te worden? Hoe waterdicht zijn de regels van het cocktailontslag? En welke cadeautjes heeft de Hoge Raad de afgelopen maanden weggegeven? Daarover sprak professor Barend Barentsen tijdens...

Lerarenontwikkelfonds gaat in 2019 verder via CAOP

19-12-2018

Het ministerie van OCW heeft het CAOP gevraagd om de ondersteuning van het Lerarenontwikkelfonds (LOF) vanaf 1 januari 2019 op zich te nemen. Ook andere taken die bij de Onderwijscoöperatie lagen, gaan naar het CAOP: de samenwerking in Leraar 24...

Wanneer heeft een bedrijf recht op een Europese OR?

19-12-2018

Ons bedrijf is eigenaar geworden van een bedrijf in Europa. Hebben we nu recht op een Europese OR? CAOP-adviseur Harry Hartmann beantwoordt deze vraag in het OR/Magazine van december. Verder gaat hij in op het dilemma: moet een OR-lid dat ook...

Wat doe je bij een 5? Ophalen of laten vallen?

19-12-2018

Blog van Joke Dekker en Wilco Brinkman over het mensbeeld achter ontwikkeling

Van #MeToo naar #WeDo

14-12-2018

Hoe verklaar je het gedrag waardoor sprake is van #MeToo en hoe maak je het bespreekbaar? Wat ging er aan de # vooraf? Wat is de invloed van een organisatiecultuur? Rond deze vragen organiseerde het CAOP op 4 december een Kennisforum Integriteit....