Zoeken Menu

Workshop personeelsbeleid op conferentie over (integrale)kindcentra

25-09-2017

Steeds meer scholen en kinderopvangorganisaties zoeken elkaar op om een (integraal) kindcentrum (IKC) te worden. Maar hoe pak je zo’n verandering aan? Tijdens ‘De nieuwe IKC conferentie’, van onderzoeks- en adviesbureau Sardes op 24 november, vertellen experts op het gebied van IKC’s over hun ervaringen. CAOP-adviseur Hans Schwartz verzorgt tijdens de conferentie een workshop over de uitdagingen op het gebied van personeelsbeleid.
 
De werk- en ontmoetingsconferentie over IKC’s is bedoeld voor professionals uit de kinderopvang en het onderwijs en belangstellenden van gemeenten. Tijdens de conferentie gaan acht verschillende werkgroepen aan de slag, waarbij deelnemers elkaar helpen met ieders eigen vraagstukken. Hans Schwartz begeleidt samen met Puk Witte, adviseur van Sardes, de werkgroep over de inzet van personeel.
 
Het vormen van een IKC biedt kansen op het gebied van functiedifferentiatie en combinatiefuncties. Maar vaak wordt het zicht op die mogelijkheden beperkt door de belemmeringen bij de integratie van personele functies. Denk aan verschillende cao’s en medezeggenschapsregimes, verschillen in bekostiging en toezicht en btw-problematiek. Als we ons niet primair door deze belemmeringen laten leiden, komen er al snel praktische oplossingen en creatieve benaderingen van de samenwerking in het vizier. Schwartz en Witte helpen de deelnemers om die oplossingen te zien.

Meer informatie

De nieuwe IKC-conferentie is op 24 november van 10.00 tot 16.00 uur in Utrecht. Kijk voor meer informatie op de website van Sardes