Zoeken Menu

Werkdruk of werkstress, wat is het verschil?

12-11-2018

Maandag 12 november 2018 begint de Week van de Werkstress. Wat is precies werkstress en wat is het verschil met werkdruk? Hoe blijft u werkdruk de baas en krijgt u weer plezier in uw werk?

Werkdruk

Werkdruk ontstaat doordat de eisen die uw werk stelt niet meer in balans zijn met uw mogelijkheden om aan die eisen te voldoen. U moet misschien veel werk doen in weinig tijd, waardoor u in tijdsnood komt. U levert dan minder kwaliteit of u hebt uw taken niet op tijd af. Het kan ook zijn dat het werk te complex en emotioneel te zwaar voor u is om uw taken te kunnen volbrengen. Kortom, bij werkdruk staat u als werkende onder druk.

Werkstress

Iedereen heeft weleens te maken met werkdruk, al ervaart niet iedereen dat altijd als een probleem. Werkdruk wordt pas echt een probleem als het te lang aanhoudt. Dan kan het werkstress veroorzaken. Werkstress zegt vooral iets over uw gezondheid. Het kan leiden tot stressreacties als hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. Houdt werkstress te lang aan, dan kunt u last krijgen van ernstigere gezondheidsklachten. Als u stressreacties merkt bij uzelf is het dus tijd om weer meer balans in uw werk te krijgen!

Werk in balans

Het goede nieuws is: werkdruk hoeft niet altijd tot stressklachten te leiden. Behalve de factoren die stress veroorzaken (energienemers) zijn er namelijk ook factoren die ervoor zorgen dat u de werkdruk aan kunt en met plezier aan het werk blijft (energiegevers). Sociale steun van uw collega’s en leidinggevende is bijvoorbeeld een belangrijke energiegever. Maar ook autonomie in uw werk, waardering en herstelmogelijkheden zijn belangrijk. In een gezonde werksituatie zijn de energiegevers en de energienemers met elkaar in balans.

Werkdruk de baas

Hebt u voldoende balans in uw werk? Maak eens twee lijstjes: een met uw energiegevers en een met uw energienemers. Dan ziet u al snel of ze ongeveer even lang zijn of niet. Als u meer energienemers dan energiegevers hebt, is het tijd om iets te veranderen. Probeer het aantal energienemers te verminderen en het aantal energiegevers te vergroten. Ga bijvoorbeeld in gesprek met uw leidinggevende om te zien of u uw taken of tijd anders kunt indelen. Zorg aan de andere kant bijvoorbeeld voor meer tijd voor uzelf en meer afwisseling in uw werk. Ga ook als team in gesprek met elkaar over werkdruk, analyseer waar de knelpunten zitten en ga samen op zoek naar oplossingen. En vertel als teamleden eens tegen elkaar wat jullie goed vinden in elkaars werk. U zult merken dat u zich meer gewaardeerd voelt!

Platform Werkdruk Primair Onderwijs

Deze blog is eerder gepubliceerd op het Platform Werkdruk. Hier vindt u veel informatie, kennis, praktische hulpmiddelen en praktijkvoorbeelden over de aanpak van werkdruk. Het platform is ontwikkeld voor het primair onderwijs door het Arbeidsmarktplatform PO.

Bijdrage CAOP aanpak werkdruk

Ook het CAOP draagt op allerlei manier bij aan de aanpak van werkdruk en werkstress. Een paar voorbeelden:

  • Het CAOP biedt verschillende werkvormen en instrumenten om te werken aan duurzame inzetbaarheid. Sommige daarvan zijn specifiek gericht op meer werkplezier, zoals een jobcraftings- of vakmanschapstraject.
  • Er zijn regelmatig trainingen voor medezeggenschapsleden waarin het over werkdruk gaat. Het onderwerp komt bijvoorbeeld aan de orde in de leergang HRM voor ondernemingsraden.
  • Het ministerie van SZW organiseert sinds 2014 de week van de werkstress. Sindsdien loopt ook de campagne ‘Herken de druppel: check je werkstress', die het CAOP ondersteunt.