Zoeken Menu

Waar moet een mentor van een internationale schakelklas aan voldoen?

21-11-2018

De diversiteit en problematiek van leerlingen in internationale schakelklassen (ISK) is groot. De onderwijsbehoefte en individuele begeleiding wijkt fors af van die in het reguliere onderwijs.

Leraren dienen aan een aantal andere competenties te voldoen voor het lesgeven aan en begeleiden van deze leerlingen. Denk aan het signaleren van trauma’s, openstaan voor andere culturen, het vermogen om met leerlingen en hun ouders te kunnen communiceren en een specialistische kennis van tweedetaalverwerving. De mentor kan een grote rol spelen in het komen tot een schooladvies, het leggen van contacten met vervolgonderwijs en het regelen van een passende overdracht.

De laatste jaren is geïnvesteerd in professionalisering van docenten en leerlijnen voor nieuwkomers. Toch blijkt dat het aanbod van methoden, toetsen, intake-instrumenten en leerlijnen beperkt en verouderd is. In hoeverre beschikbare instrumenten en materialen effectief zijn in de ondersteuning van leerlingen in ISK is niet bekend. De inrichting van regionale netwerken kan een goed middel zijn om de variatie in leermiddelen en keuzemogelijkheden voor docenten te vergroten.

Lees het volledige antwoord op de website van de Kennisrotonde.

Kennisrotonde

De Kennisrotonde is het landelijke loket waar onderwijsprofessionals hun vragen uit de onderwijspraktijk kunnen stellen. Vervolgens gaan een kennismakelaar en onderzoekers op zoek naar het antwoord. In dit geval stelde een trainer de vraag: Over welke specifieke competenties moet een mentor van een internationale schakelklas beschikken? Etienne van Nuland (adviseur CAOP), Jo Scheeren (onderzoeker CAOP) en Ruud van der Aa (onderzoeker CAOP en kennismakelaar voor de Kennisrotonde) raadpleegden Hariëtte Boerboom (LOWAN) om deze vraag te beantwoorden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over kennisvragen in het onderwijs of dit specifieke antwoord? Neem dan contact op met kennismakelaar Ruud van der Aa:
E: r.vanderaa@caop.nl

M: 06 5142 1602