Zoeken Menu

Vraag ESF-subsidie aan voor duurzame inzetbaarheid van werkenden

6-06-2018

Organisaties, regionale samenwerkingsverbanden en sectoren kunnen in 2018 weer een aanvraag indienen voor de subsidie duurzame inzetbaarheid van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Hebt u een project in uw bedrijf, instelling, samenwerkingsverband of O&O-fonds dat duurzame inzetbaarheid bevordert? Of wilt u een dergelijk project starten? Kijk dan of dit in aanmerking komt voor de subsidie. Het CAOP ondersteunt u graag bij de subsidieaanvraag.

Twee regelingen

De ESF-subsidie duurzame inzetbaarheid is bedoeld voor leeftijdsbewust personeelsbeleid en voor projecten waardoor mensen langer en actief aan het werk blijven. Er is een subsidieregeling voor bedrijven en instellingen en een voor regio’s en sectoren. Voor beide regelingen zijn er speciale tijdvakken waarin u de regeling kunt aanvragen. Hier de belangrijkste informatie per regeling op een rij.

Bedrijven en instellingen

 • In 2018 worden drie nieuwe aanvraagtijdvakken opengesteld voor deze regeling. U kunt per project slechts in één van de drie tijdvakken subsidie aanvragen. De tijdvakken zijn:

  • 25 juni 2018, 09.00 uur, tot en met 29 juni 2018, 17.00 uur;
  • 12 november 2018, 09.00 uur, tot en met 16 november 2018, 17.00 uur;
  • 8 april 2019, 09.00 uur, tot en met 12 april 2019, 17.00 uur.

 • Het project waarvoor u subsidie aanvraagt, moet een van de volgende doelen bevorderen:

  • gezond en veilig werken (zoals een gezondere leefstijl, minder werkstress en minder ongewenst gedrag in de werksfeer);
  • een leercultuur voor werkenden (zoals erkenning van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden);
  • interne mobiliteit van werkenden (zoals anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en werknemers begeleiden naar ondernemerschap);
  • een flexibele werkcultuur (zoals flexibele arbeidstijden invoeren).

 • De maximale subsidie bedraagt €12.500 per project.

Regio’s en sectoren

 • U kunt de subsidie aanvragen tussen 1 oktober 2018, 9.00 uur en 26 oktober 2018, 17.00 uur.
 • De subsidie kan worden aangevraagd door Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners en gemeenten.
 • Het project waarvoor u subsidie aanvraagt, moet een van de volgende doelen bevorderen:

  • gezond, veilig en vitaal werken (zoals veilig werken met stoffen, gelijke kansen en non-discriminatie, voorkomen van werkstress en burn-out);
  • een leven lang ontwikkelen, goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap, betrokkenheid van werkenden en employability (zoals een leercultuur en skills strategy);
  • arbeidsmobiliteit van werkenden (zoals regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit).

 • Er is in totaal € 25 miljoen beschikbaar.
 • De subsidiabele kosten bedragen maximaal 1 miljoen euro; in een samenwerkingsverband kan dit oplopen tot maximaal drie keer dat bedrag.
 • De maximale looptijd van het project is 32 maanden.

Kijk voor alle aanvraagcriteria en voorbeeldaanvragen op de informatiepagina van het Agentschap SZW.

Ondersteuning CAOP bij aanvraag subsidie

Het CAOP adviseert en begeleidt u graag bij de aanvraag van de ESF-subsidie. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij het CAOP of met Pascal van Mierlo, adviseur sales & accounts (p.vanmierlo@caop.nl).