Zoeken Menu

‘Spreek innerlijke motivatie jongeren aan’

6-12-2018

Gemeenten hebben te maken met een vergrijzend en onevenwichtig personeelsbestand. Dat betekent dat de instroom van jongeren steeds belangrijker wordt. Philip Geelkerken, directeur van het CAOP, zegt in JONG & ambtenaar, een gesponsorde uitgave van Binnenlands Bestuur BV, dat gemeenten nog een tikje harder kunnen lopen om een voor jongeren aantrekkelijke werkgever te worden. ‘Doe een beroep op de innerlijke motivatie van jongeren, want werken bij de gemeente is prachtig.'

Volgens Geelkerken moeten gemeenten duidelijk laten zien wat het werk voor jongeren aantrekkelijk maakt. ‘Dat zijn zaken als zelfstandigheid, de diversiteit van het werk en het directe contact dat je als ambtenaar met de burger hebt. Dat moet je als belangrijke asset zien om juist bij een gemeente te willen werken.’

Flexibel

De manier van werken bij gemeenten is de laatste jaren veranderd. Er wordt zelfstandig en in teams gewerkt en er zijn directe lijnen naar de bestuurders. ‘Werken bij de gemeente is niet archaïsch meer. Het werken zelf is flexibeler ingevuld, wat de mogelijkheid biedt om je werk meer tijd- en plaatsonafhankelijk te kunnen doen. Met daarbinnen veel professionele, eigen ruimte – én met zekerheid van een vaste baan’, zegt Geelkerken.

Engagement

Het is voor gemeenten lastig om functies in te vullen in de ICT, ruimtelijke ordening, bouwkunde en financiën. De vraag naar deze functies is hoger dan het aanbod op de arbeidsmarkt en in het bedrijfsleven verdien je over het algemeen meer dan bij de overheid. Geelkerken adviseert jongeren om niet alleen naar het salaris te kijken. ‘Ga vooral bij jezelf na waar je blij van wordt. Want als ICT’er kun je in het bedrijfsleven inderdaad meer verdienen dan bij de overheid. Maar word je blij van een hoog salaris als je dingen moet doen waar je geen flow van krijgt? Of word je blij van engagement, met werk waar ook aandacht is voor persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling?’

Technologie

Jongeren willen niet werken met verouderde apparatuur en systemen. Volgens Geelkerken moeten gemeenten dan ook hun best doen om gelijke tred te houden met de technologische ontwikkelingen. Roos Wouters, politicoloog en adviseur voor bedrijfsleven en overheid, is het daarmee eens. ‘Wil de overheid aantrekkelijk zijn voor jongeren, dan moet ze meer focussen op technologische innovaties. Niet alleen met leuke pilots, maar met structurele, vernieuwende projecten.’

Meer informatie

JONG & ambtenaar is een extra uitgave van Binnenlands Bestuur BV, uitgegeven in het najaar van 2018. U kunt het artikel: Overheid zoekt jongere, jongere zoekt flow lezen op de website van Online Touch.