Zoeken Menu

Sectorplan PO parel onder sectorplannen SZW

12-09-2017

Regionale samenwerking om mobiliteit te bevorderen als oplossing voor werkbehoud onder leerkrachten in het primair onderwijs. Met dat idee klopte het CAOP in 2013 aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het idee is een ‘parel onder de sectorplannen’, zo blijkt nu uit de Lessons Learned Sectorplannen waar het ministerie van SZW in het voorjaar 2017 onder sociale partners en andere betrokken naar vroeg.

In 2014 zag het sectorplan PO het licht: een initiatief van de sociale partners in het primair onderwijs, uitgevoerd door het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds. CAOP zocht voor de totstandkoming van dit sectorplan naar de mogelijkheden, bracht partijen bij elkaar, investeerde in de voorbereiding en zocht de ingewikkelde wet- en regelgeving uit. Dat resulteerde in het sectorplan PO, een sectorplan dat zorgde voor 582 fte aan banen via regionale transfercentra en 299 aanstellingen voor jonge leerkrachten.

Het sectorplan PO was een van de sectorplannen die onderdeel uitmaakten van het Sociaal Akkoord om de Nederlandse arbeidsmarkt bestand te maken voor de uitdagingen van de toekomst. Het ministerie van SZW vroeg in het voorjaar van 2017 bij sociale partners, uitvoerders en andere betrokkenen van sectorplannen naar de ervaringen met de uitvoering van sectorplanmaatregelen. Die zijn nu samengevat in een document, waarin het sectorplan PO wordt benoemd als een van de parels onder de sectorplannen. Het document is te downloaden via de website van Agentschap SZW.

In het online magazine van CAOP over onderwijs vertelt Anko van Hoepen over regionale samenwerking in Zeeland en de ondersteuning van CAOP bij de totstandkoming van het regionaal transfercentrum TCOZ.

Meer informatie


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Banis, 06-51459416 of p.banis@caop.nl