Zoeken Menu

Sector zorg en welzijn start landelijke publiekscampagne ‘IK ZORG’

7-06-2018

Verschillende partijen vanuit de zorg- en welzijnssector starten samen met het ministerie van VWS vanaf het najaar 2018 een landelijke publiekscampagne ‘IK ZORG’. In deze campagne staan mensen centraal die werken in de sector zorg en welzijn.

Verhalen en foto’s

In de zomer start een tour om verhalen en foto’s uit de sector te verzamelen, onder de slogan 'IK ZORG'. De bedoeling is dat werkenden vertellen wat ze doen, waar ze trots op zijn en wat ze willen dat anderen weten over werken in zorg en welzijn. Die verhalen worden gebruikt voor de landelijke publiekscampagne. Zo zien mensen buiten de sector dat werken in zorg en welzijn meer inhoudt dan misschien op het eerste gezicht lijkt.

Arbeidsmarktagenda 2023 Aan het werk voor ouderen

De landelijke publiekscampagne 'IK ZORG' is een onderdeel van het brede arbeidsmarktprogramma Werken in de zorg van het ministerie van VWS en sluit aan bij de doelen van de Arbeidsmarktagenda 2023 Aan het werk voor ouderen, die het CAOP begeleidt en ondersteunt. De Arbeidsmarktagenda 2023 Aan het werk voor ouderen is een initiatief van werkgevers, werknemers en opleiders in de zorg en het ministerie van VWS. Samen maken deze partijen zich sterk voor behoud en instroom van zorgpersoneel.