Zoeken Menu

Scholen willen meer uit leerlingen halen met leerpleinen

24-01-2019

Klassikaal onderwijs is in het primair onderwijs nog vaak de norm, maar een deel van de scholen stapt over op groepsoverstijgende units en leerpleinen. ‘Scholen zoeken naar een manier om meer handen op de groep te krijgen.’ Dat zegt Jo Scheeren, onderzoeker bij het CAOP, in het artikel Lesgeven op leerpleinen: breek uit de klas in het Onderwijsblad van januari 2019.

Anders organiseren

‘Meer uit leerlingen halen’. Dat is de belangrijkste reden waarom scholen het klassikale onderwijs doorbreken. Hoe het onderwijs anders wordt vormgegeven, verschilt tussen sectoren en tussen scholen onderling. Veelal gaat het om groeps- of leerjaaroverstijgende vormen van onderwijs in grotere ruimtes of units, gecombineerd met meer individuele begeleiding of extra instructies in kleinere niveaugroepjes.

Leerkrachten in het primair onderwijs specialiseren zich in een vakgebied dat ze op een leerplein aan alle leerlingen geven. Deze leerkrachten werken per unit samen, eventueel aangevuld met een onderwijsassistent of andere ondersteuners voor leerlingbegeleiding. Basisschool Tijl Uilenspiegel in Deurne werkt bijvoorbeeld met units voor de onder- en bovenbouw, zo blijkt uit het artikel.

Lerarentekort geen reden

Volgens Scheeren vormt het lerarentekort geen doorslaggevende rol voor scholen om te breken met het traditionele klassensysteem. Al zijn scholen die werken met leerpleinen wel flexibeler met hun personele bezetting. ‘Zo kunnen ze bijvoorbeeld makkelijker tijdelijk een zieke collega opvangen’, zegt de onderzoeker van het CAOP.

Scheeren heeft de indruk dat de belangstelling in leerpleinen toeneemt. Hij denkt dat de belangrijkste motivatie van scholen komt uit een onderwijskundige visie. ‘Ik hoor nergens dat leerpleinen worden ingevoerd om te bezuinigen. Wat ik wel merk, is dat scholen zoeken naar een manier om meer handen op de groep te krijgen. Passend onderwijs wordt geregeld genoemd. Er is behoefte om leerlingen op meer individuele basis te begeleiden.’

Meer informatie

Lesgeven op leerpleinen: breek uit de klas
Leerpleinen vragen vooral samenwerking en draagvlak

Het CAOP heeft diverse onderzoeken uitgevoerd over het 'anders organiseren' van onderwijs. Hebt u ook behoefte aan arbeidsmarktonderzoek? Lees wat het CAOP voor u kan doen.