Zoeken Menu

Scholen stappen af van traditionele groepen met juf of meester

21-07-2017

'Zeker 100 basisscholen in het hele land hebben het traditionele schoolsysteem overboord gegooid. Ze laten het lesgeven in vaste groepen los en zijn overgestapt op zogenoemde units. Daarna gaan ze in kleine groepjes aan het werk.' Dit is te lezen in een artikel van het AD waarin gesproken is met Patrick Banis, directeur Arbeidsmarkt van het CAOP en Rob Martens, hoogleraar Onderwijsvernieuwing aan de Open Universiteit. Steeds meer scholen kiezen voor de SlimFit-methode waarin meer ruimte is voor persoonlijke aandacht voor kinderen.

Scholen in het primair onderwijs die geïnteresseerd zijn in deze methode kunnen voor advies over de toepassing van de methode contact  opnemen met het CAOP via p.banis@caop.nl of 070 376 59 45.