Zoeken Menu

Positie vertrouwenspersoon onder druk

27-03-2019

Wat is de positie van de vertrouwenspersoon en in hoeverre staat die positie onder druk? Deze vraag stond centraal tijdens het Kennisforum Vertrouwenspersoon van 14 maart 2019. Op deze dag werden ervaringen uitgewisseld, nieuwe contacten opgedaan en inzichten gedeeld over hoe om te gaan met druk in de rol van vertrouwenspersoon.

Er blijkt in de praktijk nog veel onwetendheid over wat een vertrouwenspersoon precies doet en hoe hij of zij te werk gaat. Er wordt druk ervaren vanwege (onuitgesproken) verwachtingen en samenwerking met anderen in de organisatie. Ook blijkt uit de verhalen van de deelnemers dat de inbedding in de organisatie belangrijk is voor het veiligheidsgevoel en het serieus nemen van de vertrouwenspersoon.

Onderzoek

Recente onderzoeken onderschrijven dit beeld. Zo toont onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders uit 2018 aan dat de rol van de vertrouwenspersonen vaak nog onduidelijk en onvoldoende is ingebed in de organisatie. Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat de positie van de vertrouwenspersoon kwetsbaar is. Vertrouwenspersonen hebben vaak te maken met loyaliteitsconflicten en komen onder druk te staan om de vertrouwelijkheid op te geven.

Verwachtingsmanagement

Hoe zorg je goed voor jezelf? De deelnemers kwamen tot de conclusie dat het in alle gevallen belangrijk is om verwachtingen, over wat je kunt betekenen als vertrouwenspersoon, naar medewerkers, directie en andere integriteitsprofessionals te blijven benoemen en uitspreken. Ook is het belangrijk om regelmatig te sparren met andere vertrouwenspersonen, om de eigen kwetsbaarheid te verkleinen, visies te delen en eenzaamheid te voorkomen.

Verdieping

Mocht je een verdieping willen aanbrengen op dit thema, dan kan het CAOP ook in kleiner verband een bijeenkomst organiseren op dit onderwerp. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden via:

E: integriteit@caop.nl
T: 070-376 5937.