Zoeken Menu

Paritaire Commissie overhandigt adviezen en onderzoek ‘Chroom-6’ aan Defensie

7-06-2018

Op 4 juni heeft voorzitter Ruud Vreeman de conclusies en adviezen van de Paritaire Commissie Chroom-6 en de RIVM-onderzoeksresultaten overhandigd aan staatssecretaris Barbara Visser van Defensie. Op verzoek van het ministerie heeft het RIVM de afgelopen jaren de gevolgen van het werken met chroomhoudende verf door (oud-) medewerkers van Defensie onderzocht. Het gaat om een historisch onderzoek op de vijf zogenaamde POMS-locaties (Prepositioned Organizational Materiel Storage) over de periode 1984 tot en met 2006.

Vier adviezen

Staatssecretaris Barbara Visser heeft de vier adviezen van de Paritaire Commissie overgenomen. Het eerste advies van de commissie is de komst van een uitkeringsregeling. De tweede en derde aanbeveling hebben betrekking op de nazorg voor de betrokkenen en op preventie. De vierde aanbeveling gaat over aanvullende onderzoeken naar onder andere het gebruik van chroom-6 op andere defensielocaties. Deze onderzoeken worden nu opgestart en uitgevoerd door het RIVM onder inhoudelijke aansturing door de Paritaire Commissie.

Onafhankelijke begeleiding onderzoek

De persbijeenkomst van 4 juni heeft plaatsgehad bij het CAOP dat de Paritaire Commissie ondersteunt. De commissie zorgde voor onafhankelijke begeleiding van het RIVM-onderzoek. Die bestond onder andere uit vertegenwoordigers van de vakbonden, Defensie en een onafhankelijke wetenschappelijk expert onder voorzitterschap van de heer Ruud Vreeman.

Meer informatie

Livestream persbijeenkomst terugkijken: www.informatiepuntchroom6.nl/presentatie
Adviezen, RIVM-onderzoek, Regeling en andere documenten: www.informatiepuntchroom6.nl/onderzoek