Zoeken Menu

OR kan diversiteit binnen organisatie stimuleren

26-04-2018

Organisaties die optimaal gebruik willen maken van de verschillende talenten van hun werknemers, doen er verstandig aan om een goed diversiteitsbeleid te voeren. De or kan daarin een belangrijke stimulerende rol spelen. In OR/Magazine van april legt CAOP-adviseur Harry Hartmann uit hoe de or te werk kan gaan.

Hoe gemakkelijk voelen werknemers met een andere culturele achtergrond, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, LHTBI’ers, mensen met een arbeidsbeperking en mensen met een psychische aandoening zich binnen uw organisatie? Die vraag is niet onbelangrijk. Want als medewerkers het gevoel hebben dat ze erbij horen en gewaardeerd worden, daalt het ziekteverzuim en zullen talentvolle medewerkers de organisatie minder snel verlaten. Daarnaast hebben inclusieve organisaties een beter imago, kunnen zij de dienstverlening beter afstemmen op klanten met diverse achtergronden en zijn zij door de verschillende gezichtspunten creatiever.

Bijdrage ondernemingsraad aan diversiteit

Volgens Hartmann kunnen ondernemingsraden de diversiteit binnen een organisatie stimuleren. Zij kunnen met vragenlijsten of met het medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) achterhalen hoe divers de organisatie daadwerkelijk is. Ook kunnen zij toezien op een integraal diversiteitsbeleid of doelgroepenbeleid, waarmee specifieke afdelingen (of het management) meer medewerkers aan kunnen nemen met een andere achtergrond.

Trainingen over inclusiviteit

Met trainingen over inclusief leidinggeven of samenwerken worden managers en medewerkers zich meer bewust van verschillen tussen collega’s. Daarnaast kunnen ondernemingsraden helpen om netwerken binnen de organisatie op te zetten, waarmee medewerkers van verschillende doelgroepen good practices kunnen uitwisselen. Belangrijk is dat de maatregelen samenhangen in een integraal beleid, dat er duidelijke doelstellingen zijn geformuleerd en dat de afdeling HR nauw betrokken is. Verder kan een inclusieve or zelf ook dienen als good practice.

 Lees het artikel in OR/Magazine (92 KB)

Meer informatie