Zoeken Menu

Opleiding op maat maakt zij-instromer in een jaar vakbekwaam voor gehandicaptenzorg

4-04-2018

Onderwijs op maat voor zij-instromers in de gehandicaptenzorg. Dat bieden zorginstellingen ’s Heeren Loo en ASVZ na de zomer samen met Landstede MBO en Oppstap onderwijs aan. Zij werken daarvoor samen met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Met deze maatwerkopleiding kan elke zij-instromer binnen één jaar vakbekwaam zijn. Een aantrekkelijke manier om de overstap naar de zorg te maken.

Mbo en hbo

Het onderwijsaanbod is ontwikkeld binnen het bredere project ‘Onderwijs op maat’, waarin ook andere zorginstellingen participeren. Naast de leereenheden voor het mbo worden hierbinnen ook landelijke leereenheden voor het hbo ontwikkeld. ‘Onderwijs op maat’ bouwt voort op een succesvol project van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) waarin leereenheden voor werkenden zijn ontwikkeld. De StAG is een samenwerkingsverband van sociale partners in de branche gehandicaptenzorg.

Het CAOP voert dit bredere vervolgproject in opdracht van de VGN uit. Hierbij zetten we onze expertise in om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Inzet is te komen tot een werkbaar systeem voor het opleiden van volwassen beroepskrachten in de gehandicaptenzorg. Hierbij zorgen we voor een goede samenwerking in de driehoek zorgorganisaties, opleiders en EVC-aanbieders, zodat het informele leren op de werkplek en het formele leren voor een kwalificatie beter aan elkaar raken verbonden.

Branchecertificaten

Door voor de beroepspraktijk relevante leereenheden te benoemen, kan het beroepsonderwijs beter aansluiten bij de kennis en kunde waarover volwassenen al beschikken. Een zij-instromer moet dan alleen dat leren wat nog nodig is om het werk goed te kunnen uitvoeren. Hij of zij hoeft niet opnieuw examen doen in de basisvakken waarvoor al een diploma is gehaald. Dit pakket van leereenheden geldt zowel voor een verkort traject naar een mbo- of hbo-diploma als voor het verwerven van een of meer branchecertificaten. Door de betrokkenheid van sociale partners en opleiders op landelijk niveau is het mogelijk om aan de leereenheden de branchecertificaten te verbinden. Het CINOP is gevraagd hiervoor in overleg met alle betrokkenen de te beoordelen leerresultaten te definiëren.

Meer informatie

Nieuwsbericht ‘Als zij-instromer in een jaar vakbekwaam‘
CAOP: Thuis in uw sector: zorg en welzijn of mail naar h.timmerman@caop.nl