Zoeken Menu

Ontspannen omgaan met nieuwe dilemma’s rondom integriteit

1-04-2019

Nieuwe (social) media en technologie zoals kunstmatige intelligentie zorgen ervoor dat ambtenaren en bestuurders continu in een glazen huis zitten als het om integriteit gaat. Nieuwe gedragscodes alleen zijn niet genoeg. Een open discussie en een ontspannen houding zijn nodig om ethisch leiderschap daadwerkelijk in de praktijk te brengen, vindt Zeger van der Wal, bijzonder hoogleraar Ien Dales Leerstoel van de Universiteit Leiden en het CAOP.

In een opiniërend artikel in Binnenlands Bestuur gaat hij in op actuele ontwikkelingen waarmee gezagsdragers in het publieke domein te maken hebben. Technologie en nieuwe media vervagen de grenzen tussen de publieke en private sfeer. Dat levert spanningen op die niet alleen met nieuwe regels omtrent integriteit te ondervangen zijn.

Ambtenaren en bestuurders hebben andere competenties en vaardigheden nodig om in een open discussie met elkaar nieuwe normen te formuleren. Van der Wal: ‘ Normverschuiving heeft positieve kanten, zoals we hebben gezien in de #Metoo-discussie, maar kan vervolgens ook weer doorslaan. Laten we de komende jaren daarom waken voor al te opportunistische moraalridderij en bij twijfel bestuurders en ambtenaren ook een tweede kans gunnen.’

Meer informatie

Lees meer in de uitgave Integriteit 2025: Integriteitskwesties aan de horizon en hun implicaties.