Zoeken Menu

Onderzoek mogelijkheden dejuridisering en ontlasting rechtspraak via mediation

1-12-2017

Het nieuwe kabinet wil onderzoeken of buitengerechtelijke geschillenbeslechting is uit te breiden met bijvoorbeeld mediation. Dat staat in het regeerakkoord van kabinet Rutte III. Vooral in het civiele en het bestuursrechtelijke domein kan mediation een goed alternatief zijn voor de gang naar de rechter. En mediation past ook bij de plannen van het kabinet om goede arbeidsverhoudingen te stimuleren. Dat betekent ook zelf de regie willen houden over de eventuele conflicten die hierin ontstaan. De gang naar de rechter blijft natuurlijk bestaan, dat is een grondrecht. Maar het aantal rechtsgangen verminderen heeft veel voordelen, ook voor werkgevers en werkenden.

Gedragen oplossing

Mediation heeft veel voordelen. Een gerechtelijke procedure betekent dat de rechter bepaalt wie er gelijk heeft. Bij mediation komen twee partijen tot een voor beide bevredigende duurzame oplossing. In de rechtspraak liggen zaken snel onder een vergrootglas, een uitspraak is openbaar en slaat op het verleden. Bovendien hangen aan gerechtelijke procedures hoge prijskaartjes. Margriet Drent, deskundig op het gebied van arbeidsverhoudingen: ‘Mediation neemt de eigen verantwoordelijkheid van partijen serieus en zoekt met hen naar gemeenschappelijke belangen en oplossingen. Partijen kunnen de werkgever en de werkende zijn maar bijvoorbeeld ook de ondernemingsraad en de bestuurder. Mediators zijn per definitie onpartijdig en deelname aan mediation blijft vrijwillig. ’

Meer informatie

Wilt u meer weten over mediation door het CAOP?  Download de factsheet (535 KB) of mail naar mediation@caop.nl. U kunt ook bellen met Margriet Drent via 06-204 36 845.