Zoeken Menu

Onderwijs in units stimuleert ‘de lerende organisatie’ en maatwerk geven

17-01-2018

Steeds meer scholen experimenteren met lesgeven aan grotere groepen leerlingen (in units) door meerdere professionals tegelijk. Dat stimuleert ‘de lerende organisatie’. Maar verschillen de leeropbrengsten en de ontwikkeling van leerlingen in unitonderwijs en klassikaal onderwijs van elkaar? Dat is een vraag aan het landelijke loket de Kennisrotonde voor onderwijsprofessionals. Het CAOP coördineerde de totstandkoming van het antwoord.

Betere uitleg


Uit evaluaties blijkt dat leraren unitonderwijs als positief ervaren. Leraren zeggen dat het meer ruimte biedt voor maatwerk en een betere uitleg. Verder leren leerlingen meer van elkaar, ze ervaren meer autonomie, en ze zijn meer eigenaar van hun eigen leerproces. Bovendien leren zij samenwerken, ict gebruiken en presenteren. En ze ontwikkelen metacognitieve vaardigheden, zoals leren leren.

Meer plezier in leren


Een basisschool in de VS boekt resultaten met flexibeler onderwijs door docenten in teams voor de klas te laten staan. Het zijn vaste teams van drie docenten per klas die twee jaar achtereen samenwerken. Vier factoren blijken bepalend voor de goede resultaten: communicatie, flexibiliteit, respect en organisatie.

In Nederland zijn in het basisonderwijs eerste ervaringen opgedaan in het TOM-project (Teamonderwijs Op Maat). Projectleiders van de TOM-scholen zeggen bijvoorbeeld dat er meer onderwijs op maat wordt gegeven en de motivatie en het plezier in leren en in de school bij leerlingen zijn toegenomen.

Over de aanpak SlimFit, waarbij basisschoolkinderen groepsoverstijgend les krijgen, zeggen schoolleiders en leraren dat de onderwijskwaliteit verbetert (dit komt (nog) niet tot uitdrukking in de Cito-scores). Omdat er meer handen en ogen zijn in de klas, kunnen leraren beter inspelen op de individuele leerbehoefte van leerlingen.

Lees het volledige antwoord op de site van de Kennisrotonde.

Meer informatie

Wilt u meer weten over kennisvragen in het onderwijs of dit specifieke antwoord? Neem dan contact op met kennismakelaar Ruud van der Aa:

E: r.vanderaa@caop.nl

M: 06 5142 1602