Zoeken Menu

Nederlands onderwijs scoort redelijk goed in OESO

3-12-2015

Nederlandse scholieren krijgen meer les dan hun leeftijdgenoten in andere OESO-landen en de Nederlandse scholen bereiden leerlingen goed voor op de arbeidsmarkt. Dat concludeert de OESO in het jaarlijkse rapport over de staat van het onderwijs: ‘Education at a glance 2015’. Naast lovende woorden geeft het rapport ook kritische opmerkingen.

In het 568 pagina’s tellende rapport vergelijkt de OESO de ontwikkeling van het onderwijs tussen 2011 en 2013. Op basis van de gebruikte indicatoren komt Nederland redelijk goed uit de bus.

Grotere klassen

Gemiddeld blijft het aantal leerlingen per leraar in het primair onderwijs in de OESO-landen stabiel, maar in Nederland is het aantal leerlingen per leraar basis- en speciaal onderwijs tussen 2011 en 2013 wel toegenomen.
Ook in de EU-landen blijft het gemiddelde aantal leerlingen per leraar stabiel en lager dan het Nederlands gemiddelde. Deze ontwikkeling kan invloed hebben op de werkdruk en de tijd die per leerling beschikbaar is. Gemiddeld is in grotere klassen meer tijd nodig voor ordehandhaving en blijft minder tijd over voor onderwijs.

Jong en oud

Nederland blijkt vrijwel het enige OESO-land te zijn waar bijna alle kinderen al naar school gaan als ze vier zijn. Ook is het verplichte minimumaantal lesuren hier hoger dan in andere OESO-landen.
Een belangrijke ontwikkeling in de meerderheid van de OESO-landen is de vergrijzing van de leerkrachten.
Een groep die buiten de boot dreigt te vallen, omvat gemiddeld één op de vijf 20- tot 24-jarigen in de OESO-landen. Zij hebben geen werk noch volgen zij onderwijs of training.

Hogeropgeleiden

Hoewel de openbare uitgaven aan onderwijs in veel OESO-landen zijn gedaald, is een steeds groter deel van de bevolking hoger opgeleid. Van de 25- tot 34-jarigen met ouders zonder universitaire opleiding heeft gemiddeld 22 procent in 2012 wel een universitaire opleiding gevolgd.
Hoger onderwijs heeft een positief effect op het inkomen, maar correleert ook met een gezonde levensstijl, vrijwilligerswerk en meer vertrouwen in instituties.

Salarissen

Ook al behalen vrouwen nu gemiddeld betere onderwijsresultaten dan mannen, zij zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in bepaalde onderwijssectoren en verdienen minder.
Ook de economische recessie van 2008 beïnvloedt de salarissen van leerkrachten. Zij verdienen in de OESO-landen gemiddeld 18 tot 22 procent minder dan mensen met een overeenkomstig opleidingsniveau.

Meer informatie

Download het OESO-rapport Education at a glance 2015 op de website van de OESO.

Wilt u meer weten over de onderwijssectoren? Het CAOP verzorgt, in opdracht van het ministerie van OCW, de website Stamos (Statistiek ArbeidsMarkt OnderwijsSectoren). U vindt er uitgebreide informatie over de arbeidsmarkt in de onderwijssectoren.
Hebt u vragen over arbeidsmarktcijfers in het onderwijs? Neem dan contact op met Richard Defourny
M: 06 – 22719703
E: r.defourny@caop.nl.