Zoeken Menu

Mogelijkheden voor eigen cao’s gemeenten na invoering Wnra

12-03-2018

Ontwikkelen gemeenten straks allemaal hun eigen cao, als de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van kracht wordt? Of blijven ze werken met een overkoepelende cao, afgesloten door de VNG? Volgens CAOP-hoogleraar Barend Barentsen, staat de deur voor differentiatie in arbeidsvoorwaarden open. ‘Maar wie wil er doorheen? Niet veranderen scheelt een hoop kosten en gedoe.’

Eigen koers voor vier grote steden?

Dankzij de Wnra staat het iedere gemeente straks vrij om zelf afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden met het ambtenarencorps. Nu laten gemeenten dat nog over aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Maar blijft dat zo?
 
‘Er zit nu al differentiatie bij de vier grote steden’, vertelt Barend Barentsen, hoogleraar op de Albeda Leerstoel van de Universiteit Leiden en het CAOP, in een interview met Binnenlands Bestuur. ‘Het zou kunnen dat zij op den duur helemaal hun eigen koers varen met vier cao’s en dat andere, iets minder grote gemeenten ook een eigen cao maken met een eigen arbeidsvoorwaardenpakket. Bijvoorbeeld door vijf procent meer salaris te bieden, om een aantrekkelijkere werkgever te zijn. Die deur is verder open komen te staan.’

Barentsen ziet mogelijkheden na normalisering

Na een rondgang onder experts en betrokkenen concludeert Binnenlands Bestuur dat er eigenlijk niet zo veel verandert door de invoering van de Wnra. Het eenzijdig aanstellingsbeleid wordt vervangen door een tweezijdig arbeidscontract en gemeenten moeten onderhandelen over een cao. Maar voorlopig laten ze dat collectief over aan de VNG: ook voor na 1 januari 2020 heeft de vereniging het mandaat van haar leden gekregen om een cao vast te stellen.
 
Toch kunnen de collectieve onderhandelingen volgens Barentsen best eens op een andere manier gaan verlopen. ‘Niet veranderen scheelt een hoop kosten en gedoe, maar de wet biedt nu mogelijkheden voor bijvoorbeeld een aparte cao voor de Waddeneilanden. Of voor bepaalde gemeenteambtenaren, zoals de brandweer. Ook kunnen gemeenten tertiaire voorwaarden zelf regelen, bijvoorbeeld met een vrije dag op de lokale feestdag.’

Meer informatie

Lees het artikel op de website van Binnenlands Bestuur: ‘Deur open voor meer eigen cao’s’.
 
Lees meer over de normalisering van de ambtelijke rechtspositie op de CAOP-website.