Zoeken Menu

Lesgeven onder de tropische zon

16-05-2017

Leraren voor de klas krijgen en vooral houden, blijkt niet mee te vallen in Caribisch Nederland. Het is een van de knelpunten waardoor de kwaliteit van het onderwijs (nog) niet op het niveau van Europees Nederland is. Wel zijn er al grote stappen gezet en krijgen steeds meer instellingen hun onderwijs op voldoende niveau.

Dat schrijft Frank Cörvers, bijzonder hoogleraar op de Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt van het CAOP en verbonden aan het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), in een artikel op de website van Didactief. Het ROA heeft, in opdracht van Maestro Kompas, onderzoek gedaan naar factoren die het meer of minder aantrekkelijk maken om les te geven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Cörvers doet aanbevelingen om meer personeel aan te trekken en te behouden.

Meer informatie

Download het artikel

Bron: Didactief

Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt