Zoeken Menu

Leren van 21e -eeuwse vaardigheden belangrijkste drijfveer om onderwijs anders te organiseren

7-12-2017

Draagt het anders organiseren van onderwijs bij aan het opvangen van lerarentekorten, vooral in het primair onderwijs? Welke vormen komen voor? In opdracht van het ministerie van OCW heeft het CAOP daar onderzoek naar gedaan. De resultaten staan in de verkenning ‘Anders organiseren, minder tekort?’. OCW heeft het onderzoek eind november toegevoegd aan zijn ‘arbeidsmarktbrief’ aan de Tweede Kamer. In de verkenning staan diverse vormen van anders organiseren uitgebreid toegelicht.

Uit het onderzoek blijkt dat als een deel van de scholen het onderwijs anders organiseert het lerarentekort vermindert. De tekorten zijn echter meestal geen aanleiding om dat te doen. Scholen hebben als grote drijfveer om leerlingen 21e -eeuwse vaardigheden te leren met vernieuwende onderwijskundige concepten. Zij willen hen het beste onderwijs bieden als voorbereiding op het vervolgonderwijs, de toekomstige arbeidsmarkt en de samenleving.

Voor het anders organiseren bestaat geen blauwdruk. Het onderzoek laat zien dat scholen vormen kiezen die bij hun visie en ontwikkeling passen:

  1. Werken met multidisciplinaire teams. Bijvoorbeeld in units, leerpleinen of domeinen.
  2. Inzetten van ander personeel. Zoals onderwijsassistenten, die leraren ondersteunen bij hun dagelijks werk. Ook gebruiken scholen specialisten voor bijvoorbeeld creatieve vakken.
  3. Samenwerken met de omgeving. Verschillende scholen werken ook met experts uit het bedrijfsleven, maken gebruik van ouders of gaan een nauwe samenwerking aan met de kinderopvang.
  4. Inzet van ICT. Met videolessen kunnen scholen bijvoorbeeld tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs aanbieden. ICT wordt ook ingezet om leerlingen zelfstandig en op eigen niveau te laten werken.
  5. Andere vormen. Meer en meer werken scholen met onder andere gepersonaliseerd leren, en zij flexibiliseren onderwijstijden.

Download de verkenning ‘ Anders organiseren, minder tekort? (563 KB)’

Download de arbeidsmarktbrief en bijbehorende rapportages op de website van de Rijksoverheid.