Zoeken Menu

Lerarenontwikkelfonds gaat in 2019 verder via CAOP

19-12-2018

Het ministerie van OCW heeft het CAOP gevraagd om de ondersteuning van het Lerarenontwikkelfonds (LOF) vanaf 1 januari 2019 op zich te nemen. Ook andere taken die bij de Onderwijscoöperatie lagen, gaan naar het CAOP: de samenwerking in Leraar 24 (met Kennisnet en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) en de ondersteuning van de Bevoegdhedencommisie nieuwe vakken vo. Dat laat minister Slob weten in de brief 'Onderzoeken Onderwijscoöperatie', die hij op 7 december 2018 aan de Tweede Kamer stuurde.

Subsidie voor ontwikkeling leraren

Het LOF is een subsidieregeling die wordt gecoördineerd door een programmateam van leraren uit het primair en voortgezet onderwijs. Ook de jury en de onderzoeksgroep bestaan uit leraren. Het CAOP gaat deze teams ondersteunen in de uitvoering van de regeling. Met een LOF-subsidie kunnen leraren tijd ‘vrij kopen’ voor ontwikkeling tijdens werktijd. Naast beschikbare tijd ontvangt de LOF-leraar ook een begeleidingstraject, bestaande uit coaching en LOF-labs. Leraren die eerder meededen, ervaren meer werkplezier en energie om het beroep uit te blijven oefenen. Daarmee is een LOF-aanvraag ook een goed instrument voor scholen en besturen om hen te behouden voor het onderwijs.

Professionele ruimte en ontwikkeling

'Bij het LOF ligt het initiatief voor professionele ontwikkeling bij de leraar zelf. Hij of zij krijgt de ruimte voor ontwikkeling van een eigen idee tijdens werktijd. Daarmee biedt de regeling leraren professionele ruimte en de erkenning dat professionele ontwikkeling bij hun werk hoort. Dat verhoogt het werkplezier,’ aldus Patrick Banis, directeur Arbeidsmarkt van het CAOP. Het initiatief sluit volgens Banis aan bij wat leraren het allerbelangrijkst vinden: beter onderwijs voor hun leerlingen. ‘Graag zetten wij als CAOP onze kennis en ervaring met onderwijs en subsidieregelingen in voor bevlogen professionals, die leerlingen voorbereiden op hun toekomst.’

Bevoegdhedencommissie en Leraar24

De Bevoeghedencommissie nieuwe vakken vo geeft advies aan het ministerie van OCW over de bevoegdheid van leraren voor nieuwe vakken in het voortgezet onderwijs. Het gaat dan om schoolspecifieke vakken, wijzigingen in de vakkentabel, of vakken die door de wens vanuit het veld ontstaan. Het CAOP ondersteunt het proces van de commissie.

Leraar24 is een website die leraren ondersteunt in hun professionele ontwikkeling. Bekend zijn de video’s waarmee leraren elkaar een kijkje in hun klas geven. Het CAOP gaat de lerarenredactie van Leraar24 ondersteunen.

Meer informatie

Leraren die voor het schooljaar 2018-2019 een LOF-subsidie willen aanvragen, kunnen daarvoor terecht op de website van het LOF. Tot 22 januari 2019 is de tweede juryronde geopend. Daarna is er nog een laatste beoordelingsronde van 23 januari t/m 16 april.

Meer weten over wat het CAOP doet voor het onderwijs? Kijk dan op onze sectorpagina onderwijs.