Zoeken Menu

Kou rond cao ambtenaren lijkt uit de lucht

5-04-2018

De collectieve arbeidsverhoudingen bij de overheid blijven uitdagend, zeker nu de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is aangenomen. Dat schrijft Barend Barentsen, hoogleraar sociaal recht van het CAOP en de Universiteit Leiden, in hoofdstuk 3 van de Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) 2017. Toch ziet hij de toekomst van de cao-onderhandelingen bij de overheid zonnig in.

Effect normalisering

De onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden op rijksniveau zaten jarenlang op slot, mede dankzij de salaris-nullijn die het kabinet hanteerde. Tel daar de totstandkoming bij op van de normalisering van de ambtelijke rechtspositie, waar de bonden niet bepaald op zaten te wachten, en het perspectief voor de arbeidsonderhandelingen lijkt pessimistisch. Toch is Barend Barentsen, bijzonder hoogleraar op de Albeda Leerstoel van het CAOP en de Universiteit Leiden, positief over de toekomst.

Meerdere cao-scenario’s mogelijk

Natuurlijk wordt er door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) het nodige gevraagd van de wetgever en de sociale partners, maar de kou lijkt voorlopig uit de lucht. De economie draait weer goed en onder het nieuwe kabinet lijkt er meer ruimte te zijn voor loonsverhogingen. Ook zijn de sociale partners steeds meer bezig met het ontwerpen van passende arbeidsvoorwaarden en zijn zij niet (langer) gericht op behoud van zaken die zijn vastgelegd in ambtelijke regelingen.
 
Als uitkomst van de cao-onderhandelingen zijn meerdere scenario’s mogelijk, zoals deel-cao’s, nieuwe cao’s, of helemaal geen cao. Volgens Barentsen is de kans echter groot dat er daadwerkelijk nieuwe cao’s tot stand komen, wellicht zelfs met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden die een soepele transitie naar het arbeidsrecht makkelijk maken.

STAD

De vijf bijzondere leerstoelen van het CAOP brengen elke twee jaar de STAD uit. Daarin staan onafhankelijke en kritische beschouwingen over de ontwikkelingen in de overheid en worden wetenschappelijke analyses gecombineerd met ervaringen uit de praktijk. De STAD 2017 – met de titel ‘De motiverende overheid’ – is tot stand gekomen met steun van BZK en het ABP. Barentsen schreef  hoofdstuk 3: ‘Overheidscao’s na Rutte II: stilte na de storm? (95 KB)’.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Wilt u meer weten over het dilemma dat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren oplevert door de dubbele rol van de overheid? Hoogleraar Alexander de Becker schreef hierover in de STAD 2017: Dilemma na normalisering ambtenaren door dubbele rol overheid