Zoeken Menu

Kernwaarden ambtelijk vak verankeren in cao?

23-03-2018

De overgang naar een genormaliseerde ambtelijke rechtspositie vormt een goede aanleiding om aandacht te besteden aan de kernwaarden van het ambtelijk vak. Dat betogen CAOP-adviseurs Joke Dekker en Corina Hendriks op de site van Platform O. Meer (beroeps)inhoud in de cao kan volgens hen de beroepsontwikkeling van ambtenaren ondersteunen én het cao-instrument relevanter maken.

Motivatie ambtenaren

De politieke discussie over de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren heeft ook de discussie aangejaagd over wat het vak van ambtenaar bijzonder maakt. Dienen van het publieke belang is voor veel ambtenaren een belangrijke motivatie. Ruim 86 procent van de ambtenaren vindt het belangrijk om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de publieke zaak en voor 78 procent is het algemeen belang dienen een belangrijke persoonlijke drijfveer. Waarden als integriteit, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid spelen hierin een belangrijke rol en vormen de kern van goed ambtelijk handelen. Dit soort inhoudelijke waarden zouden een plek moeten krijgen in toekomstige cao’s, vinden Dekker en Hendriks.

Voorwaarden vastleggen in cao

De CAOP-adviseurs pleiten daarom voor meer (beroeps)inhoud in de cao’s voor ambtenaren. De cao kan daarmee de voorwaarden vastleggen waaronder de ambtelijke waarden in de praktijk kunnen gedijen. Denk daarbij aan afspraken over het opzetten van professionele statuten en beroepenregisters, over het stimuleren van nieuwe vaardigheden en competenties (zoals verbinden en netwerken), over het verlagen van de werklast, of over de autonomie en zeggenschap van de ambtenaar. De cao kan zo een belangrijk middel zijn om de ambtelijke waarden arbeidsvoorwaardelijk te ondersteunen.