Zoeken Menu

Jonge academici: Contractneutraal stelsel voor een gelijk speelveld vast/flex

17-01-2018

Je volledig kunnen richten op de kennis en vaardigheden van de sollicitanten, en vervolgens de meest geschikte kiezen. Of het nu om een vaste of flexkracht gaat, want alle contractvormen kosten de organisatie evenveel geld. Dat is het idee achter een van de aanbevelingen van de Nationale DenkTank 2017 om toe te werken naar een contractneutraal stelsel voor een gelijk speelveld voor alle medewerkers. 22 jonge academici analyseerden belemmeringen voor een inclusieve arbeidsmarkt. Het CAOP was themapartner, reikte kennis aan en droeg financieel bij.

Basiscontract voor iedereen


Om flexcontractanten en zelfstandigen meer bestaanszekerheid te geven, stellen de jonge academici voor dat:

  • alle werkenden een basiscontract krijgen;
  • de werkgever via een inkomensverzekering bijdraagt aan de sociale zekerheid. Net als de medewerkers, mag hij daar een beroep op doen.

Als elke komende reparatie aan het sociale stelsel toewerkt naar deze contractneutrale vorm, staat er uiteindelijk een nieuw stelsel.

Verfrissend


Samen met enkele collega’s ondersteunde Corina Hendriks, senior onderzoeker bij het CAOP, de academici in het proces van het bedenken van oplossingen. ‘Dit thema houdt ook ons bezig. De gesprekken met deze beroepskrachten van de toekomst maken mij er nog bewuster van dat zij - bij ongewijzigd beleid - uiteindelijk de rekening betalen van het huidige stelsel van sociale zekerheid. Hoe zij aankijken tegen verdere flexibilisering maar wel in combinatie met sociale bescherming, is verfrissend. Dan is er niks mis om zzp’er of flexwerker te zijn.’

Lange weg

De weg naar een contractvormneutraal stelsel van sociale zekerheid is nog lang. Hendriks: ‘Naast de politiek en overheid, kunnen werkgevers en vakbonden daaraan een belangrijke steen bijdragen. Door bijvoorbeeld te experimenteren met nieuwe cao-vormen, zoals een beroepencao, die een gelijker speelveld creëren tussen flex en vast. Op organisatie- en sectorniveau kun je met elkaar spreken over onder andere verschillen tussen flex en vast in de opleidingsbudgetten. De kosten van opleiding en ontwikkeling zijn mogelijk rechtvaardig te verdelen over meerdere werkgevers.’

Meer informatie