Zoeken Menu

Jonge academici analyseren belemmeringen voor een inclusieve arbeidsmarkt

14-11-2017

De transitie van school naar werk is in Nederland niet effectief ingericht. Europese landen halen met andere beleidsinstrumenten betere resultaten voor jongeren met een arbeidsbeperking. De meeste nieuwkomers volgen een taalniveau dat niet aansluit bij passend werk. Sociale zekerheden zijn gekoppeld aan het vaste contract, terwijl het aandeel werknemers in een vast contract daalt. En vier miljoen werkenden worden getroffen door de gevolgen van robotisering en automatisering. Dit zijn enkele voorbeelden van de analysefase van de Nationale DenkTank 2017 ‘Iedereen perspectief op werk’. Het CAOP is dit jaar themapartner, reikt kennis aan en draagt financieel bij.

22 jonge academici

Elk jaar komt De Nationale DenkTank met innovatieve oplossingen om de Nederlandse samenleving vooruit te helpen. De oplossingen komen altijd van jonge academici met hele verschillende studieachtergronden. De 22 studenten en promovendi van dit jaar krijgen daarbij hulp en praktische inzichten van 12 ervaringsdeskundigen, zoals van iemand met een arbeidsbeperking. Diverse adviseurs van het CAOP bieden inhoudelijke kennis aan en zijn betrokken bij het denktankproces van presentaties en workshops krijgen, het afnemen van interviews en het op werkbezoek gaan.

Inclusieve arbeidsmarkt

In augustus zijn de academici aan de slag gegaan met de vraag hoe Nederland een inclusieve arbeidsmarkt kan creëren, waarin iedereen perspectief op werk heeft. Ondanks verschillende regelingen en vaak goede wil van werkgevers komen mensen met een chronische aandoening beduidend moeilijker aan een baan. Ook voor werkzoekende 50-plussers geldt dat. Voor migranten en laaggeletterden is het eveneens lastiger om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. En we werken ondertussen langer door, in meer verschillende banen. Het aantal flexwerkers is substantieel. Sociale zekerheden zijn verbonden aan (vaste) contracten en uitkeringen. Hoe kunnen sociale zekerheden beter toegankelijk worden voor flexwerkers? Werkgevers vragen om een dynamische en open arbeidsmarkt, maar tegelijkertijd zitten er cruciale knelpunten in wet- en regelgeving, cao’s en sectorgebonden opleidingsbudgetten. Hoe komen we tot nieuwe arrangementen die werknemers helpen beter te bewegen ‘van werk naar werk’? Dit soort vragen hebben geleid tot de onderzoeksvraag in 2017.

Eerste fase

De analysefase is uitgemond in het benoemen van de belangrijkste knelpunten vanuit het perspectief voor:

  • jongeren met een arbeidsbeperking;
  • nieuwkomers en multiculturele Nederlanders;
  • mensen met een flexibele arbeidsrelatie;
  • mensen die hun baan zien verdwijnen of veranderen door de gevolgen van robotisering en automatisering.

In december presenteren de jonge academici hun oplossingen voor een betere inclusieve arbeidsmarkt.

 Download de samenvatting van de analysefase (5.6 MB)