Zoeken Menu

Innovaties en toerusting nodig voor toekomstbestendige arbeidsmarkt

20-09-2018

Innovatie op de arbeidsmarkt is nodig, vooral in het veld tussen sociaal domein, onderwijs en arbeidsmarkt. Het zou goed zijn als de overheid daarin zou investeren. Dat zei Marc van der Meer tijdens de Prinsjesdagbijeenkomst voor relaties van het CAOP. In zijn bijdrage evalueerde de bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt de vernieuwingsambities van het kabinet-Rutte III. Daarna gingen de aanwezigen in discussie over trends voor werk in de publieke sector, luisterden ze samen naar de Troonrede en keken ze naar de Koninklijke stoet

           Klik om te vergroten

Toerusten en innoveren

Voor een toekomstbestendig bestel van onderwijs en arbeidsmarkt is het nodig te innoveren en mensen toe te rusten voor het werk van nu en de toekomst, gaf Van der Meer de bezoekers van de Prinsjesdagbijeenkomst mee. Dat vraagt om een leven lang ontwikkelen, herwaardering van vakmanschap en meer perspectief voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Ook zou het onderwijs beter moeten aansluiten bij beroepen waar daadwerkelijk vraag naar is en bij de technologische veranderingen op de arbeidsmarkt.

Trends in de publieke sector

Wat zijn de belangrijkste trends die het werk in de publieke sector gaan bepalen? De aanwezigen, afkomstig uit verschillende sectoren, gingen hierover in gesprek. Een leven lang ontwikkelen is steeds belangrijker, maar hoe kunnen we dit tot een succes maken? De bezoekers bespraken met elkaar welke infrastructuur daarvoor nodig is. Er zouden bijvoorbeeld meer flexibelere en kortere opleidingen kunnen komen, hybride onderwijsvormen van leren en werken en meer mogelijkheden om door te stromen op de arbeidsmarkt. De discussie maakte duidelijk dat het belangrijk is dat partijen in de publieke sector elkaar niet beconcurreren, maar samen optrekken.

Sectoroverstijgend debat

Het was voor het eerst dat het CAOP een dergelijke Prinsjesdagbijeenkomst organiseerde. De bedoeling is om dit voortaan ieder jaar te doen. Patrick Banis, directeur arbeidsmarkt bij het CAOP: 'We vinden het belangrijk dat het debat over arbeidsmarktontwikkelingen in de publieke sector op gang blijft. Het CAOP heeft daarbij graag een verbindende rol tussen partijen. Voor deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers uitgenodigd uit sectoren als de zorg, het onderwijs, defensie, politie, en de Rijksoverheid. Zo bevorderen we het sectoroverstijgende debat over het beleid voor de toekomst.'

De afbeelding bij dit artikel is de visuele weergave die bureau Bord & Stift maakte van het gesprek tussen de bezoekers van de Prinsjesdagbijeenkomst.