Zoeken Menu

Hoe snel moet een or met advies of instemming komen?

28-03-2018

Mag een ondernemingsraad afwijken van een advies- of instemmingstermijn die met de bestuurder is afgesproken? En kan een leidinggevende een vooraf afgesproken verlofperiode van een medewerker annuleren? Deze vragen worden door het CAOP beantwoord in het OR/Magazine van maart.

Elk nummer van OR/Magazine beantwoordt Harry Hartmann, adviseur medezeggenschap bij het CAOP, samen met collega’s vragen over medezeggenschap. In het maart-nummer gaat een van de vragen over de termijn waarin een or advies of instemming gereed moet hebben. In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat dat die termijn ‘redelijk’ moet zijn, maar wat is redelijk? Dat hangt onder andere af van de complexiteit van het onderwerp, of er aanvullend onderzoek moet worden gedaan en of er achterbanberaad nodig is. Er zijn ook ondernemingsraden die afspraken hebben gemaakt over de reactietermijn en dit hebben vastgelegd in een convenant of overeenkomst. In dat geval is de or aan die afspraak gehouden. Het is de vraag of het handig is om zo’n afspraak te maken, want dan kun je als or niet meer terugvallen op de ‘redelijke termijn.’

Vakantie

Een andere vraag die in OR/Magazine wordt beantwoord gaat over een verlofafspraak tussen leidinggevende en werknemer. Wat als een leidinggevende na een paar maanden terugkomt op de vastgestelde vakantie en deze niet honoreert? Volgens het Burgerlijk Wetboek mag dat niet. Daarin staat dat een leidinggevende binnen twee weken na het schriftelijke verzoek tot een verlofperiode met gewichtige redenen moet aangeven waarom het niet zou kunnen. Van een gewichtige reden is slechts sprake als het verlof zou leiden tot een ernstige verstoring van de bedrijfsuitvoering. Uit jurisprudentie blijkt dat dit voor een werkgever moeilijk hard te maken is.

Lees  alle or-vragen en de antwoorden (64 KB) van het CAOP in het OR/Magazine van maart.

Stel uw vraag over medezeggenschap

Iedere maand beantwoordt het CAOP in OR/Magazine gratis de vragen van lezers. Snel en deskundig, binnen enkele werkdagen. Ook een vraag stellen? Ga naar de vragenservice van OR/net.