Zoeken Menu

Heeft een oud-werknemer voorrang bij nieuwe vacatures?

17-09-2018

Stel dat een bedrijf medewerkers moet ontslaan door een reorganisatie. Hebben die medewerkers dan het recht om als eerste te solliciteren zodra er weer functies vrijkomen bij hun oud-werkgever? In sommige gevallen hebben ze dat inderdaad, blijkt uit de rubriek Vraag & antwoord in het septembernummer van OR/Magazine. En wanneer dat niet zo is, kan de or in een overlegvergadering verzoeken om oud-medewerkers de vacatures toe te sturen.

Voorwaarde wederindiensttreding

Vanuit de optiek van ‘goed werkgeverschap’ kan een organisatie altijd na een reorganisatie ex-werknemers benaderen voor nieuwe vrijgekomen functies. Soms is dit concreet in een Sociaal Plan afgesproken. Het is vaak ook voordelig voor de organisatie om eerst oud-medewerkers te polsen bij een vacature. Deze mensen zijn al bekend met de organisatie en hebben minder inwerktijd nodig.
 
Als medewerkers zijn ontslagen op grond van bedrijfseconomische redenen, geldt de ‘wederindiensttredingsvoorwaarde’ van het UWV. Volgens die voorwaarde is een werkgever tot 26 weken na de ontslagvergunning verplicht een oud-werknemer te informeren als er eenzelfde functie vrijkomt binnen de organisatie. Bij een sollicitatieprocedure hebben oud-werknemers in dit geval voorrang op andere externe sollicitanten.

Fysieke aanwezigheid OR-leden bij besluitvorming

Een andere vraag in OR/Magazine gaat over de fysieke aanwezigheid van OR-leden tijdens besluitvorming binnen de OR. Mogen tijdens een OR-vergadering de afwezige leden ook telefonisch of per e-mail hun mening geven en stemmen over een besluit? Bij de meeste ondernemingsraden moet de helft plus één van het aantal OR-leden aanwezig zijn om van een rechtsgeldige vergadering te kunnen spreken. Dat betekent: fysiek aanwezig. Is dat niet mogelijk, dan kun je als OR regelen dat leden via een Skypeverbinding of videoconferentie toch aan de vergadering en de besluitvorming kunnen deelnemen. Maar die mogelijkheid moet wel worden vastgelegd in het reglement.

Vragenservice in OR/Magazine

Harry Hartmann, adviseur medezeggenschap bij het CAOP, beantwoordt in elk nummer van het OR/Magazine vragen over medezeggenschap. Lees de overige vragen met de antwoorden in het
 OR/Magazine van september (90 KB).
 
Ook een vraag stellen over medezeggenschap? Ga naar de vragenservice van OR/net.