Zoeken Menu

Fuseren met een OR-loos bedrijf

12-07-2018

Moet de medezeggenschap worden aangepast bij een fusie met een bedrijf van twintig medewerkers zonder ondernemingsraad? Dat ligt eraan of het een bestuurlijke fusie, volledige fusie of overname betreft. Een bestuurlijke fusie heeft geen gevolgen voor de beide werkorganisaties. Bij een volledige fusie en een overname verandert er weldegelijk iets.

Dit blijkt uit de rubriek Vraag & Antwoord in het julinummer van OR/Magazine. Harry Hartmann, adviseur medezeggenschap bij het CAOP, beantwoordt hierin  vragen over medezeggenschap. In dit nummer gaat Hartmann dus onder meer in op een fusie met een OR-loos bedrijf.

Soorten fusies

Bij een bestuurlijke fusie dient de medezeggenschap in de andere onderneming zonder OR geregeld te worden voor zover er beslissingen genomen worden die beide werkorganisaties betreffen. ‘Heeft de andere onderneming nog geen PVT, dan kan deze worden opgericht of er kan een personeelsvergadering worden uitgeschreven’, zegt Hartmann.

Bij een volledige fusie ontstaat een nieuwe organisatie bestaande uit medewerkers van beide ondernemingen. ‘Er dient dan tijdens de fusiebesprekingen een faciliteit te komen voor de twintig medewerkers die geen OR hebben om hen te vertegenwoordigen. Na de fusie moet er zo spoedig mogelijk een nieuwe ondernemingsraad gekozen worden waar ook de twintig medewerkers aan mee kunnen doen’, aldus Hartman.

Voor een overname geldt volgens Hartmann tijdens de overnamebesprekingen ongeveer hetzelfde als bij een volledige fusie. ‘Maar de overnemende organisatie blijft na de overname gewoon bestaan en de komende verkiezingen van 2019 zijn de reguliere verkiezingen voor de OR van deze organisatie. Je zou tijdelijk een extra zetel kunnen instellen die gekozen wordt uit de twintig medewerkers van de overgenomen organisatie. Vanaf de nieuwe verkiezingen doen ze gewoon mee met de reguliere verkiezingen.’

Inkrimping Ondernemingsraad

Een andere vraag gaat over de inkrimping van de OR van negentien naar elf leden. Hoe pak je dat aan? Hartmann geeft aan dat er wijzigingen in het OR-reglement kunnen worden aangebracht voorafgaand aan de algemene verkiezingen. ‘Het aantal OR-leden mag hoger of lager zijn dan de WOR voorschrijft, maar alleen als de OR dat voor de verkiezingen aan de ondernemer, de vakorganisaties en de medewerkers vraagt’, zegt Hartmann. De ondernemer heeft wel vetorecht en de OR kan hiervoor ook geen vervangende toestemming vragen bij de kantonrechter.

Lees alle  OR-vragen en de antwoorden van het CAOP (63 KB) in het OR/Magazine van juli.