Zoeken Menu

Flexibele werknemers in het primair onderwijs. (N)iets nieuws onder de zon?

11-10-2017

Discussie over de inzet van flexibele werknemers in het primair onderwijs, zoals uitzendkrachten, lijkt iets van nu, anno 2017. Toch wordt binnen het primair onderwijs al meer dan 25 jaar gesproken over de inzet van flexibele krachten. Zelfs de vervangingspools dateren al uit 1990. Zijn er verschillen tussen toen en nu?

Willen we de huidige arbeidsmarkt begrijpen, dan is het volgens promovendus Mariëtte Amsing nodig om terug in de tijd te kijken. Dan zijn er zeker verschillen op te merken en ook nuances te maken. Formele instituties, zoals arbeidswetgeving en cao’s, komen voort uit eerdere keuzes van actoren op de arbeidsmarkt. Deze instituties worden continu betwist, waardoor ze ook in de toekomst weer leiden tot nieuwe instituties (zie ook Streeck en Thelen, 2005).

Historische beschouwing

Mariëtte Amsing promovendus bij de Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt van het CAOP blikt tijdens de Nederlandse ArbeidsmarktDag terug op de ontwikkelingen sinds de jaren negentig en vertelt hoe formele en informele instituties met betrekking tot flexibele arbeidsrelaties in het onderwijs zijn veranderd. Denk aan wet- en regelgeving, maar ook de overtuigingen van mensen over de kwaliteit van arbeid. Na deze historische beschouwing weten we of er (n)iets nieuws onder de zon is.

Meer informatie

Het CAOP is hoofdsponsor van de Nederlandse ArbeidsmarktDag met als thema ‘De veranderende waarde van werk’. CAOP-deskundigen geven daar sessies over uiteenlopende arbeidsmarktthema’s. Ga voor meer informatie naar www.arbeidsmarktdag.nl en meld je aan.