Zoeken Menu

Enquête: Tijdelijke arbeidskrachten in de zorg doen structurele werkzaamheden

8-02-2018

Tijdelijke arbeidskrachten voeren volgens zorgprofessionals vaak structurele werkzaamheden uit. Dit blijkt uit een enquête onder artsen, paramedici en andere hoogopgeleide (zorg-)professionals die het CAOP in opdracht van werknemersorganisatie FBZ heeft uitgevoerd. Van de ondervraagden vindt 85 procent dat tijdelijke arbeidskrachten vooral tijdelijke werkzaamheden moeten doen.

De enquête is in het najaar van 2017 uitgezet onder de 32.000 leden van de beroepsverenigingen die aangesloten zijn bij de FBZ. De FBZ wil meer inzicht hebben in hoe zijn leden de inzet van flexibele, vooral tijdelijke, arbeidskrachten in hun organisatie ervaren. In totaal hebben 777 leden aan de enquête meegedaan, vooral uit de Ziekenhuisbranche, VVT, GGZ en Gehandicaptenzorg.

Gemengd beeld

Uit de enquête komt een gemengd beeld naar voren over de trendmatige inzet van tijdelijke krachten. Aan de ene kant geeft iets meer dan twee vijfde van de zorgprofessionals aan dat er de afgelopen 12 maanden regelmatig (26 procent) of structureel (17 procent) tijdelijke arbeidskrachten zijn ingezet. Ook geeft twee vijfde aan dat dit de afgelopen drie jaar is toegenomen. Aan de andere kant geeft bijna een kwart (22 procent) aan dat er in hun organisatie in die 12 maanden geen gebruik is gemaakt van tijdelijke arbeidskrachten. Ook verwacht bijna de helft van de respondenten dat de inzet de komende maanden niet toeneemt.

Zorgprofessionals staan over het algemeen positief tegenover de inzet van tijdelijke arbeidskrachten als het gaat om het opvangen van schommelingen in de zorgvraag en uitval van arbeidskrachten. Wel geven zij hierbij aan dat het begeleiden en inwerken van de tijdelijke arbeidskrachten hen veel tijd kost (60 procent). Ook meent het merendeel van de professionals dat tijdelijke krachten ook alleen echt tijdelijk moeten bijspringen. De realiteit is in hun ogen echter vaak anders. Bijna 80 procent van de ondervraagden geeft aan dat tijdelijke krachten vaak structureel werk doen. Van de respondenten die zelf een tijdelijk of flexibel contract hebben, geeft 91 procent aan dat ze dat doen.

Kwaliteit van werk

Ongeveer de helft van de respondenten maakt zich zorgen over de (groeiende) inzet van tijdelijke arbeidskrachten. Zorgen bestaan er vooral over de gevolgen op de kwaliteit van werk. Naast de tijd die zorgprofessional kwijt zijn aan inwerken en begeleiden van tijdelijke arbeidskrachten, menen zorgprofessionals ook dat de tijdelijke arbeidskrachten minder betrokken zijn bij de organisatie. Ook maken zij zich zorgen over het verlies van kennis en expertise omdat tijdelijke krachten weer weggaan en ook omdat de organisaties minder investeren in opleiding en ontwikkeling van tijdelijke arbeidskrachten.

Kwaliteit van zorg

De zorgprofessionals zijn minder eenduidig als het gaat om de gevolgen voor de kwaliteit van zorg. Ruim twee derde van de respondenten geeft aan dat tijdelijke arbeidskrachten minder goed op de hoogte zijn van protocollen en richtlijnen. Ongeveer de helft meent dat door de inzet van tijdelijke arbeidskrachten de zorgkosten toenemen. Maar ook zegt iets minder dan de helft dat tijdelijke inzet niet tot onveilige of onverantwoorde zorg leidt.

Meer informatie

Wilt u meer weten van onderzoek doen in zorg? Neem dan contact op onderzoeks coördinator Ruud van der Aa: 

E: r.vanderaa@caop.nl

M: 06 5142 1602