Zoeken Menu

Eindpresentatie ZorgCrossOver van sociale wijkzorgteams Den Haag

18-05-2017

Dagbesteding. Bemoeizorg en zelfbeschikking. Positionering (en mandaat) van het sociale wijkzorgteam. Deze thema’s roepen samenwerkingsvraagstukken op bij zorg- en welzijnsorganisaties in Den Haag. In de ‘ZorgCrossOver’ hebben vijftien deelnemers van elf organisaties de afgelopen vijf maanden intensief aan oplossingen gewerkt. Die presenteren zij op 13 juni.

De ZorgCrossOver is een bijzonder traject waarin zorgprofessionals zelf werken aan sociale innovatie. Daarvoor hebben het CAOP en CrossOver de krachten gebundeld met de gemeente Den Haag.

Sociale wijkzorgteams

In Den Haag werken sinds 2015 sociale wijkzorgteams (SWT’s), samengesteld uit professionals van verschillende Haagse zorg- en welzijnsorganisaties (in de branches: verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning).

De sociale wijkzorgteams bespreken complexe hulpverleningscasussen en zorgen voor passende hulp en ondersteuning. De gemeente Den Haag coördineert de SWT’s, de leden zijn in dienst van hun ‘moederorganisatie’.

Prangende thema’s

Voor de ZorgCrossOver hebben de teams drie prangende thema’s benoemd die zij in de eerste helft van het traject hebben geanalyseerd. Deze thema’s zijn:

  • dagbesteding
  • bemoeizorg & zelfbeschikking
  • positionering (en mandaat) van het sociale wijkzorgteam

Oplossingen

In de tweede helft van de ZorgCrossOver zijn oplossingen voor deze vraagstukken ontwikkeld. De eindpresentatie is op 13 juni 2017 in het Student Hotel in Den Haag.

Meer informatie

Lees meer over de ZorgCrossOver
Meld u aan voor de eindpresentatie
bij CrossOver
Hebt u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Wouter Touw.
E: w.touw@caop.nl
M: 06 1074 0468