Zoeken Menu

Einde aan de status aparte

20-12-2016

In de praktijk verandert er weinig voor ambtenaren, nu ze dezelfde rechtspositie krijgen als medewerkers in de marktsector. Dat zegt Barend Barentsen, bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen publieke sector op de Albeda Leerstoel van de Universiteit Leiden en het CAOP, in het magazine Werken bij de overheid 2017.

Begin november nam de Eerste Kamer, na zes jaar, het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren aan. Volgens dat voorstel, een initiatiefwet van CDA en D66, krijgen de meeste ambtenaren dezelfde rechtspositie als werknemers in de marktsector.

Barentsen dacht een half jaar geleden nog dat van uitstel afstel zou komen, zegt hij nu. ‘Het is geen wet die tot enorme veranderingen leidt. En er is in de afgelopen zes jaar een aantal dingen gebeurd waardoor je je kunt afvragen, moet dit nog?’ Desondanks ziet hij ‘geen principiële bezwaren’ tegen het onderbrengen van ambtenaren onder de arbeidsregels van de marktsector.

Er moet nog veel gebeuren

Het gaat nog minstens 2,5 jaar duren voordat de ‘genormaliseerde’ arbeidsverhoudingen een feit zijn. Niet alleen de Ambtenarenwet, ook veel andere wetten vergen aanpassing. En er moeten regels komen over de uitzonderingspositie van sommige ambtenarengroepen, zoals militairen en agenten.

Tegelijkertijd zijn ook andere werkzaamheden nodig. Zo moeten er nieuwe cao’s worden afgesloten, personeelsmedewerkers, arbeidsjuristen en managers omgeschoold, administratiesystemen aangepast en ambtenaren geïnformeerd.

Meer informatie

 Lees het artikel Einde aan de status aparte (139 KB)

Werken bij de overheid 2017 is een speciale uitgave van Sdu, met het CAOP als kennispartner. Bekijk het hele magazine Werken bij de overheid 2017

Wilt u meer weten over de normalisering (en wat daarvoor nodig is)? Op onze expertisepagina vindt u meer informatie.

Lees meer over de Albeda Leerstoel