Zoeken Menu

Effecten van stress bij leraren

28-07-2017

Stress bij leraren beïnvloedt hun manier van lesgeven, hun rol als leraar, de mate waarin zij sympathie kunnen tonen en hun omgang met leerlingen. Ze zijn minder in staat om een kalme en gestructureerde leeromgeving te creëren. Bij leerlingen kan dat leiden tot slechtere leerresultaten en gedragsproblemen, zo blijkt uit een studie in antwoord op een vraag in de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijs (NRO).

De Kennisrotonde is het landelijke loket waar onderwijsprofessionals hun vragen uit de onderwijspraktijk kunnen stellen. Vervolgens gaan een kennismakelaar en onderzoekers op zoek naar het antwoord. In dit geval stelde een docent van Leraar24 de vraag: Welk effect heeft stress van leraren op hun functioneren en op het leren van leerlingen? Ruud van der Aa en Devorah van den Berg, beiden van het CAOP, hebben het onderzoek uitgevoerd. Het CAOP beantwoordt acht à tien vragen per jaar, op basis van een beknopte literatuurstudie. Namens het CAOP is Ruud van der Aa kennismakelaar voor de Kennisrotonde.

Stressvol beroep

Wereldwijd wordt het leraarschap als stressvol beschouwd en beroepsstress bij leraren als een probleem gezien. Oorzaak van de stress is onder meer een combinatie van omgaan met kinderen met gedragsproblemen, lange werkdagen en het gevoel weinig ondersteuning te krijgen. Emotioneel uitgeputte leraren reageren in de klas vaker reactief dan emotioneel fitte leraren, nemen meer disciplinerende maatregelen en managen de klas minder effectief.

Bij kinderen blijkt stress in de klas zowel hun gezondheid als hun schoolsucces negatief te kunnen beïnvloeden. Wanneer leraren geen goede sociale en emotionele omgeving kunnen creëren, zijn leerlingen minder gefocust op hun taken en presteren ze minder. Uiteindelijk kan dit leiden tot het vermijden van school, agressief gedrag en een negatieve houding ten opzichte van school.

Lees het volledige antwoord op de site van de Kennisronde.

Meer informatie

Wilt u meer weten over kennisvragen in het onderwijs? Neem dan contact op met kennismakelaar Ruud van der Aa:
E: r.vanderaa@caop.nl
M: 06 5142 1602

Hebt u vragen over dit specifieke antwoord? Neem dan contact op met onderzoeker Devorah van den Berg:
E: devorah.vandenberg@caop.nl
T: 06 835 73 934