Zoeken Menu

Een persoonlijk emailadres voor or-werk?

16-04-2018

Mogen or-leden voor hun medezeggenschapswerk ook een persoonlijk e-mailadres gebruiken in plaats van hun werkmail, waar soms collega’s in mee kunnen kijken? Dat hangt helemaal af van het beleid van de organisatie, blijkt uit de rubriek Vraag & Antwoord in het aprilnummer van OR/Magazine.
Harry Hartmann, adviseur medezeggenschap bij het CAOP, beantwoordt in elk nummer van OR/Magazine vragen over medezeggenschap. In het nummer van april vragen lezers onder andere of het is toegestaan om een persoonlijk e-mailadres te gebruiken voor or-werkzaamheden. Volgens Hartmann verschilt dat per organisatie. Veel bedrijven hebben een ‘protocol voor e-mail- en internetgebruik’, waarin staat wat wel en niet geoorloofd is. Het gebruik van een persoonlijk mailadres is te verdedigen. Als een zakelijk mailadres voor meerdere medewerkers toegankelijk is, is het voor or-leden namelijk lastig om hiermee vertrouwelijk te communiceren. Er zijn ook andere oplossingen te bedenken, zoals het opzetten van een speciale or-mailbox. De or kan samen met de bestuurder zoeken naar een geschikte werkwijze.

Personeelsvertegenwoordiging

Een andere vraag die in de Vraag & Antwoord-rubriek wordt beantwoord gaat over de juiste medezeggenschapsvorm voor een organisatie die krimpt naar minder dan 50 werknemers. De wettelijke verplichting voor een or vervalt daarmee. Hoe komt de organisatie dan tot een andere vorm van medezeggenschap? Volgens Hartmann kan de or gewoon blijven bestaan, als de bestuurder daar ook voor kiest. Een alternatief is het instellen van een personeelsvertegenwoordiging. Als een meerderheid van de werknemers dat bij de bestuurder verzoekt is dit zelfs verplicht, net als in sommige cao’s. Een personeelsvertegenwoordiging is voor organisaties met minder dan 50 personeelsleden en meer dan 10.

 Lees alle or-vragen en de antwoorden van het CAOP (92 KB) in het OR/Magazine van april.

Stel uw vraag over medezeggenschap

Iedere maand beantwoordt het CAOP in OR/Magazine gratis de vragen van lezers. Snel en deskundig, binnen enkele werkdagen. Ook een vraag stellen over medezeggenschap? Ga naar de vragenservice van OR/net.