Zoeken Menu

Een energieke werkomgeving met volwassen arbeidsverhoudingen

25-10-2017

Werken in een omgeving zonder (grote) conflicten. Dat geeft energie. Maar als er wel een serieus conflict ontstaat, raakt dat behalve de betrokken medewerker(s) en werkgever vaak ook de afdeling of organisatie. Dat zorgt voor vervelende gevolgen: een hoger ziekteverzuim, een slechte sfeer, minder productiviteit en juridische stappen met hoog oplopende kosten. Een werkgever kan ook imagoschade oplopen. Hoe voor kom je oplopende conflicten? Hoe zorg je voor een blijvende energieke werkomgeving?

Mediation

Het CAOP stimuleert en ondersteunt organisaties in het vormgeven aan volwassen arbeidsverhoudingen. Een van de manieren is het bieden van mediaton. Bij (dreigende) conflicten, het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Partijen leren op tijd verantwoording nemen om de dialoog aan te gaan. Zij werken aan een bevredigende oplossing voor beide zodat zij met elkaar kunnen blijven werken of op een goede manier uit elkaar gaan.

Logische schakel

De vraag aan het CAOP om mediation bij arbeidsconflicten te bieden, neemt toe. Als onafhankelijk kennis- en dienstencentrum in arbeidszaken past deze vorm van dienstverlening goed. Mediation is steeds meer een onafhankelijke logische schakel in het voorkomen van juridische procedures. Dat blijkt ook uit de wens in het nieuwe regeerakkoord om de rechtspraak te ontlasten door vaker gebruik te maken van mediation. Het CAOP biedt vanaf nu deze methode aan, in samenwerking met het bureau Dialogue in Bussum. Zo is er steeds een pool van professionele mediators beschikbaar.

Onafhankelijk, onpartijdig en vrijwillig

Bij mediation werken beide partijen met een mediator aan een aanvaardbare oplossing van een (arbeids-)conflict. Een mediator is daarbij deskundig, onafhankelijk en onpartijdig. De partijen nemen deel op basis van vrijwilligheid. Alles wat aan bod komt, blijft vertrouwelijk.

Voordelen

Vergeleken met traditionele vormen van conflicthantering zijn de voordelen van mediation:

  • Lagere kosten;
  • Sneller;
  • Win-win voor beide partijen;
  • Grote kans op herstel relatie en vertrouwen;
  • Minder risico op imagoschade door het vertrouwelijke karakter.

Heeft u vragen? Neem dan graag contact op met Margriet Drent via m.drent@caop.nl of 06-204 368 345.