Zoeken Menu

Diversiteit en ethisch leiderschap: nieuwe uitdagingen

12-03-2019

Diversiteit op de werkvloer en in de top van organisaties neemt in de komende jaren toe. Dit stelt andere eisen aan leiderschap, zegt Zeger van der Wal, bijzonder hoogleraar Ien Dales Leerstoel van de Universiteit Leiden en het CAOP.

In een interview in Binnenlands Bestuur wijst hij erop dat leidinggevenden aandacht moeten besteden aan inclusiviteit: dat mensen zich thuis voelen in de organisatie. Van der Wal: ‘Ethisch leiderschap is dat je bij een moreel dilemma zoekt naar een derde weg, een slimme uitweg. Dat betekent vragen: als we elkaar in de ogen kijken, denken we dan hetzelfde?’ 

Meer informatie

Lees meer in de uitgave Integriteit 2025: Integriteitskwesties aan de horizon en hun implicaties of bekijk de video Integriteit 2025, de nieuwe vraagstukken.