Zoeken Menu

Discussiebijeenkomst over invloed van technologie op werk en arbeidszaken

16-01-2018

Wat is de invloed van technologische veranderingen op werk en de organisatie van werk in de publieke sector? Op 13 februari 2018 organiseren de Albeda Leerstoel en de Ien Dales Leerstoel samen met het CAOP een openbaar debat voor iedereen in de publieke sector die zich met dit onderwerp bezighoudt. Wanneer u deelneemt aan het debat, levert u ook een bijdrage aan het ‘open advies’ van de beide leerstoelen: een handreiking hoe organisaties kunnen anticiperen op technologische ontwikkelingen.

Technologische ontwikkelingen veranderen de komende jaren fundamenteel het werk en de manier waarop we werken, ook in de publieke sector. Daarbij gaat het niet alleen over grote dingen, zoals robots die banen van ambtenaren overnemen. De impact van technologie op werk is vaak subtieler en fundamenteler. Zo veranderen werkprocessen volledig door digitalisering en automatisering van de informatievoorziening (de e-overheid), Internet of Things (IoT), cloud computing, machine learning en dergelijke.

Gratis toegankelijk openbaar debat


Op 13 februari 2018 organiseren de Albeda Leerstoel en de Ien Dales Leerstoel van het CAOP een gratis toegankelijk openbaar debat voor iedereen in de publieke sector die zich bezighoudt met de invloed van technologische ontwikkelingen en innovatie. Jaap Uijlenbroek, directeur-generaal bij de Belastingdienst, leidt het debat. Ter inspiratie houdt hij ook interviews met vertegenwoordigers van organisaties en sectoren die te maken hebben (gehad) met transities als gevolg van technologische ontwikkelingen. Dit zijn onder meer:

  • Willie Berentsen, adviseur Arbeidsmarkt en Onderwijs bij FME
  • Marloes Sengers, manager HR bij APG
  • Fouad Tajjiou, vakbondslid/or- lid bij APG
  • Ed Lugthart, bestuurder bij FNV
  • Friso Raemaekers, verpleegkundige Spoedeisende Hulp
  • Marloes Pomp, expert in nieuwe technologie en programmamanager blockchain bij de overheid
  • Olav Welling, directeur Ambtenaar en Organisatie bij BZK

Carine van Oosteren, senior beleidsadviseur bij de SER, verzorgt de plenaire inleiding. Het debat wordt gehouden van 15.00 tot 17.00 uur bij het CAOP in Den Haag. Het debat wordt gehouden van 15.00 tot 17.00 uur bij het CAOP in Den Haag.

Anticiperen op technologische ontwikkelingen


Uw inbreng in het debat is belangrijk. Alleen door een gezamenlijke aanpak van werk werkgevers en werknemers in de publieke sector kunnen we anticiperen op technologische vernieuwingen. Hrm-medewerkers en beleidsmakers kunnen dat bijvoorbeeld doen in het organisatie- en personeelsbeleid. Medezeggenschap en bestuurders kunnen het onderwerp levend houden door het actief te agenderen. Zo kan ook de individuele medewerker zich erop voorbereiden en werken aan zijn eigen ontwikkeling.

Open advies


Voor al deze belanghebbenden ontwikkelen de Albeda Leerstoel en de Ien Dales Leerstoel in samenwerking met het CAOP een ‘open advies’. Voor verschillende domeinen in het veld van arbeidszaken en op verschillende niveaus geeft het advies handreikingen voor de omgang met technologische ontwikkelingen. De uitkomsten van het debat worden meegenomen in het advies.

Aanmelden en meer informatie


Wilt u graag bijdragen aan het debat en het ‘open advies’ en u laten inspireren door ervaringen van anderen? Neem dan op 13 februari deel aan het debat.

Lees meer en meld u aan