Zoeken Menu

De smaak van succes

7-11-2017

Ondernemingsraden nemen zich jaarlijks een aantal doelen voor. Wat is het recept om de juiste doelen te stellen? En hoe voorkom je dat de voornemens als een plumpudding inzakken?

Het is net als bij goede voornemens: hoe concreter ze zijn, des te groter de kans dat je ze werkelijk uitvoert, schrijft Harry Hartmann (CAOP) in OR magazine. De bekende SMART-methode helpt om doelen concreet te formuleren. Daarna kun je een hoofddoel omzetten in concrete taken en activiteiten via een doelenboom.

Door op de or-vergaderingen een vastgestelde set vragen langs te lopen, blijf je gefocust op je doel. Als je merkt dat deze methode goed werkt, is dat stimulerend. Neem geen genoegen met een ingezakt baksel, maar ga voor succes!

 Download het artikel (358 KB)

Meer informatie

Bron: OR magazine oktober 2017

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kijk dan eens naar de training Een werkbaar plan voor de OR.

E: h.hartmann@caop.nl
M: 06-2271 9752