Zoeken Menu

Convenant Aan de slag voor de klas voor overstap financiële sector naar onderwijs

14-02-2019

Terwijl het personeelstekort in het onderwijs oploopt, kampt de financiële sector met een overschot aan personeel. Banken en verzekeraars willen daarom personeel aanmoedigen over te stappen naar het onderwijs. Maandag 11 februari 2019 ondertekenden ze samen met Arie Slob, minister van Onderwijs, het convenant Aan de slag voor de klas.

Het basisonderwijs kampt de komende jaren met een tekort van 4.200 leerkrachten, becijferde het ministerie van Onderwijs. Ook het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs komen docenten tekort. Frank Cörvers, bijzonder hoogleraar op de Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt van Tilburg University en het CAOP, vindt het goed dat banken en verzekeraars aan het onderwijs denken. Maar de overstap naar het onderwijs lost het lerarentekort niet op. Dat staat in een artikel in het NRC van 10 februari 2019.

Groeiende belangstelling

Patrick Banis, directeur arbeidsmarkt van het CAOP, signaleert in hetzelfde NRC-artikel een groeiende belangstelling voor het vak van leraar. In het artikel zegt hij: ‘Er komen honderden mensen naar voorlichtingsavonden. Het gaat ook om mensen die iets heel anders willen, betekenisvol werk.’
De toenemende belangstelling is maar goed ook, want zij-instroom wordt volgens Banis steeds belangrijker. ‘Straks komen er minder jongeren op de arbeidsmarkt. Het aantal twintigjarigen dat van de lerarenopleiding of pabo komt, is onvoldoende. Het is goed dat je mensen interesseert voor een nieuwe carrièrestap voordat ze werkloos zijn.’

Meer informatie