Zoeken Menu

Carrière in het onderwijs? Meer dan een promotie

5-10-2017

Hoe kijken leraren aan tegen hun carrièreperspectieven? Welke mogelijkheden bieden scholen aan leerkrachten om carrière te maken voor de klas? Welke impact heeft het beleid rondom de functiemix hierop? Het ministerie van OCW startte een onderzoek. Benieuwd naar de uitkomsten? Meld je dan aan voor de Nederlandse ArbeidsmarktDag op 12 oktober 2017 in Utrecht.

Naast beloning, professionalisering en werkdruk, heeft het ministerie van OCW ook aandacht voor de carrière van leraren. De functiemix maakt het bijvoorbeeld mogelijk om ambitieuze leraren extra te belonen of promotie te geven. Welke invloed deze functiemix heeft op het promotiebeleid van scholen werd aan ruim 1.200 leraren en ruim 1.000 schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs in een enquête gevraagd. Beiden vinden dat hun carrièreperspectieven door de versterkte functiemix zijn verbeterd. Kritisch zijn ze over de mogelijkheden om carrière te maken. En een deel van de leraren pleit voor meer waardering van goed leraarschap. Op de Nederlandse ArbeidsmarktDag lichten onderzoekers Ruud van der Aa en Jo Scheeren (CAOP), prof. Frank Cörvers (ROA/Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt van het CAOP ) de uitkomsten toe.  

Meer informatie

Het CAOP is hoofdsponsor van de Nederlandse ArbeidsmarktDag met als thema ‘De veranderende waarde van werk’ CAOP-deskundigen geven daar sessies over uiteenlopende arbeidsmarktthema’s. Ga voor meer informatie of aanmelden naar www.arbeidsmarktdag.nl.