Zoeken Menu

CAO′s in transitie?

7-04-2017

Patrick Banis, directeur Arbeidsmarkt CAOP, en Paulien van der Meulen, senior adviseur CAOP, pleiten samen met Henk Strating en Wilco Brinkman van HS Arbeidsvoorwaarden voor meer mogelijkheden tot zelfregie in cao’s in zorg en welzijn. Dat doen zij ook voor het meer betrekken van medewerkers bij de totstandkoming van cao’s door cocreatie.

In zorg en welzijn vindt de grootste verandering plaats van de laatste decennia. Stelselwijzigingen, verschuiving van budgetten en verantwoordelijkheden en een veranderende kijk op zorg en ziekte. Ouderen die langer thuis blijven wonen waar de zorg omheen wordt georganiseerd. De wijkverpleegkundige als spin in het web die niet is van 'zorgen voor' maar van 'zorgen dat'. Met een team van professionals om zich heen uit allerlei instellingen waarmee de schotten tussen instellingen langzamerhand verdwijnen. De cliënt komt steeds meer centraal te staan. De cliënt die met behulp van eHealth steeds meer zelf gegevens bijhoudt. Die steeds meer bij de huisarts terecht kan en minder naar de gespecialiseerde tweede lijn hoeft. Deze huisarts en andere zorgprofessionals kijken steeds vaker vanuit het concept positieve gezondheid naar de cliënt. Wat betekent dat gezondheid niet meer wordt gezien als de af- en aanwezigheid van ziekte maar als het vermogen om met de fysieke, emotionele uitdagingen van het leven om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. De verbinding tussen zorg en welzijn wordt steeds belangrijker. De gemeente pakt steeds meer haar rol als regisseur.

Deze eigen regie geldt niet alleen voor de cliënt, maar ook voor zorg- en welzijnsprofessional. Deze dient mee dient te gaan in al deze bewegingen en doet dat over het algemeen uitstekend. Wordt steeds meer zelfsturend en werkt in diverse samenwerkingsverbanden in keten- en netwerkzorg. De huidige veranderingen in zorg en welzijn hebben een enorme beweging op gang gebracht. In het begin was het enorm wennen, voor sommigen is dit nog steeds zo, maar over het algemeen ziet men vooral kansen en mogelijkheden.

Wordt het niet eens tijd om deze veranderingen door te voeren in de cao's in deze sectoren? Zowel qua inhoud als proces. De meeste cao's in deze sectoren kennen nog veel gedetailleerde regelingen die weinig mogelijkheden geven tot zelfregie van medewerkers. Zelfregie vraagt vooral regelruimte en maatwerk mogelijkheden in cao′s om afspraken te maken over bijvoorbeeld opleiding, duurzame inzetbaarheid en loopbaan. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet alleen bij de werkgever maar vooral ook bij de medewerker zelf.

Medewerkers worden nog niet of weinig betrokken bij de totstandkoming bij de cao. Is de tijd niet rijp om in cocreatie met medewerkers te kijken naar wat nodig is om cao's passend te krijgen bij deze tijd van zelfregie? Het CAOP en HS Arbeidsvoorwaarden hebben samen veel ervaring in cocreatieprocessen van cao's. Samen met medewerkers wordt gekeken naar wat echt nodig en belangrijk is om te komen tot zelfregie. Met eigentijdse, goed uitvoerbare, cao's met veel draagvlak als resultaat. Zelfregie niet alleen voor de cliënt in zorg en welzijn, maar ook voor medewerkers in eigentijdse cao's!

Meer over Cao vernieuwing