Zoeken Menu

CAOP wil bijdragen aan betekenisvol werk en impact

25-07-2018

‘Mensen die voor publieke en maatschappelijke organisaties werken, doen dat vaak vanuit de instrinsieke motivatie om het verschil te willen maken in de samenleving. Zij willen dat hun werk betekenisvol is en impact heeft. En juist die motivatie staat onder druk door de manier waarop het werk soms georganiseerd is.’ Dat zegt Philip Geelkerken, directeur van het CAOP, in  een interview met HR Overheid (95 KB). Hij pleit ervoor de intrinsieke motivatie van professionals te ondersteunen en hen meer ruimte te geven. ‘Daar draagt het CAOP graag aan bij.’

Invloed technologie

Het publieke domein verandert in hoog tempo, stelt Geelkerken vast. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met de invloed van technologie op werk en met een toenemende kostenefficiëntie. De motivatie van medewerkers kan daardoor in het gedrang komen, en daarmee ook het werkplezier. Geelkerken: ‘Ik zie dat daar waar het de praktijk is minder te controleren en meer vertrouwen te geven, een organisatie groeit en bloeit. Organisaties moeten scherp definiëren welk resultaat ze verwachten van hun medewerkers, maar de weg waarlangs veel meer aan henzelf overlaten.

Leven lang ontwikkelen

Aan de andere kant vraagt de veranderende publieke sector ook iets van medewerkers, zegt de CAOP-directeur in het interview. Om hun motivatie te behouden, is het nodig dat ze mee veranderen en werken aan hun eigen ontwikkeling. ‘Een leven lang leren is urgenter en actueler dan ooit.’ Geelkerken denkt dat werkgevers werknemers hierin nog meer zouden kunnen ondersteunen. ‘Behalve via training en scholing ook door andere vormen van ontwikkelen, zoals informeel leren. Daar valt nog best meer in te investeren.’

CAOP als verbinder


In de veranderende arbeidsmarkt ziet het CAOP zichzelf als de verbinder die stuurt op maatschappelijke impact en partijen bij elkaar brengt: leidinggevenden en medewerkers, bestuurders en politiek verantwoordelijken. ‘Verbinden’ en ‘naar elkaar luisteren’ vindt Geelkerken dan ook erg belangrijk: ‘Het idee is dat we voortdurend het gesprek tussen werkgevers en werknemers en hun organisaties proberen te enthousiasmeren.’

 Download het artikel uit HR Overheid (95 KB).