Zoeken Menu

CAOP partner in het nieuwe Netwerk Weerbaar Bestuur

5-04-2018

Zich ten volle inspannen voor een weerbaar bestuur met als sleutelwoorden veiligheid en integriteit. Dat is de gedachte achter het Netwerk Weerbaar Bestuur dat vandaag officieel is gestart met de ondertekening van een intentieverklaring in het Museum voor Communicatie in Den Haag. Minister Kajsa Ollongren (BZK) tekende als eerste. Het CAOP en het daarbij ondergebrachte Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers (SIPA) zijn allebei partner in het netwerk. Ook de VNG, de Kring van CdK’s en de bestuurdersverenigingen van politieke partijen zijn dat bijvoorbeeld. Het Netwerk staat tevens open voor nieuwe partners.

Veilig en integer

De partners vinden het onacceptabel dat politieke ambtsdragers met agressie en geweld te maken hebben. Naast het risico van de aantasting van democratische besluitvorming heeft dat ook grote persoonlijke impact op de slachtoffers. Politieke ambtsdragers moeten optimaal beschermd worden tegen invloeden die de integriteit en veiligheid aantasten en voldoende handelingsperspectief hebben. Zij moeten ook niet-integer gedrag weerstaan en doorzien.

Het netwerk beoogt daarom het zorgen voor ‘een weerbaar bestuur met politieke ambtsdragers die open in de samenleving kunnen staan en hun functie veilig en integer kunnen en zullen uitoefenen, daarbij ondersteund door een weerbaar ambtelijk apparaat.’ De intentieverklaring biedt daarvoor het kader voor de ‘partners die primair verantwoordelijk blijven voor het eigen optreden maar daarbij nadrukkelijk oog hebben voor de gezamenlijke doelen en belangen’. Centraal in het netwerk staat de dialoog.

Vier doelen

Om de ambitie te concretiseren zijn vier doelen geformuleerd:

  1. Politieke ambtsdragers zijn zich meer bewust van de risico’s en kennis (verdieping)
  2. Zij weten waar zij terecht kunnen (communicatie)
  3. Politieke ambtsdragers weten wat zij kunnen doen (handelingsperspectief)
  4. Politieke ambtsdragers en directe omgeving stellen een hogere norm (normstelling)

Aanscherpen

Hans Groot, adviseur SIPA: ‘De thema’s veiligheid en integriteit kruipen steeds meer naar elkaar toe. Als het bedreigen van een bestuurder lukt en de zuivere besluitvorming onder druk komt te staan, heb je al twee integriteitsschendingen te pakken. Het SIPA kan in het netwerk vooral kennis delen over de bestuurlijke dilemma’s van persoonsgericht integriteitonderzoek, waarbij het ook alert is op dreiging van ondermijning en criminaliteit. In onze (vertrouwelijke) advisering komen tevens zaken als traumaverwerking, omgang met privacy en met de media aan bod. Het Netwerk Weerbaar Bestuur biedt de kans om diverse kennis en instrumenten op een meer informele wijze met elkaar te delen en aan te scherpen.’

Meer informatie