Zoeken Menu

CAOP organiseert opnieuw leergang over toekomstgericht leiderschap in het onderwijs

16-05-2018
CAOP organiseert opnieuw leergang over toekomstgericht leiderschap in het onderwijs

Verdergaande digitalisering, de botsing van culturen in de klas en de toenemende segregatie veranderen het onderwijslandschap en -systeem. Daarnaast is het een groot probleem om in het onderwijs de juiste mensen aan te trekken en te behouden.

Wat is de aard van deze trends en ontwikkelingen? En hoe kan de onderwijssector de regie houden en voorkomen dat ook hier de 'Ubers' en 'Airbnb’s' de markt ontwrichten? Rond deze vraagstukken start in het najaar van 2018 een leergang voor bestuurders en toezichthouders in het primair en voortgezet onderwijs.

Maatschappelijke trends

De leergang Toekomstgericht en transformationeel leiderschap in het (funderend) onderwijs bestaat uit vier bijeenkomsten. In de eerste drie bijeenkomsten komt een maatschappelijke trend of ontwikkeling ter sprake die ook het onderwijs binnendringt:

  • Digitalisering, informatisering en big data
  • Globalisering en botsing van culturele waarden
  • Segregatie en de gevolgen voor het onderwijsbestel

In de vierde bijeenkomst kijken we terug én verkennen we de toekomst voor het onderwijs. Hoe kan het onderwijs er in 2030 uitzien en hoe willen we dat het eruit ziet?

Dit najaar opnieuw

Het CAOP organiseerde deze leergang eerder tussen januari en april 2018. Deelnemers waren enthousiast. 'Wil je bij blijven, dan is deze leergang voor toezichthouders in het funderend onderwijs een must', was een van de reacties. Dit najaar wordt het programma herhaald. De leergang start op 24 september en de volgende bijeenkomsten zijn 5 november, 3 december en 14 januari. De bijeenkomsten vormen met elkaar een geheel, maar het is eventueel ook mogelijk uzelf aan te melden voor een enkele bijeenkomst.

Meer informatie en aanmelden

Het voorlopige programma van de leergang staat op onze website. De sprekers worden later bekend.
Bekijk het programma en meld u aan.