Zoeken Menu

CAOP levert externe vertrouwenspersonen

17-01-2019

Elke organisatie is gebaat bij een vertrouwenspersoon. Dit aanspreekpunt draagt bij aan een plezierige, veilige en integere werkomgeving. Het CAOP biedt de mogelijkheid om externe vertrouwenspersonen aan te stellen voor uw werknemers en bestuurders. Zij zijn onafhankelijk en neutraal en bieden eerste opvang, advies en begeleiding bij een klacht of melding. De gesprekken met onze vertrouwenspersonen zijn vertrouwelijk.

Sommige werknemers doen hun verhaal liever niet bij een interne vertrouwenspersoon. Het kan zijn dat de vertrouwenspersoon een goede band heeft met iemand waarmee de medewerker een geschil heeft. En soms voelt het gewoon prettige om de kwestie met een vertrouwenspersoon van buiten de organisatie te bespreken. Dan is een externe vertrouwenspersoon een onmisbare schakel.

Integriteit en ongewenste omgangsvormen

De filosofie van het CAOP is dat een vertrouwenspersoon inzetbaar is voor zowel integriteit als ongewenste omgangsvormen. Onze vertrouwenspersonen willen het de werknemers namelijk zo laagdrempelig mogelijk maken om hun verhaal te doen. Uw werknemers kunnen bij onze vertrouwenspersonen terecht voor allerlei vragen over integriteitskwesties, dilemma’s in het grijze gebied en een klacht of melding. Onze vertrouwenspersonen voeren gesprekken over onderwerpen als (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en geweld. Daarnaast worden zij ook ingezet bij dilemma’s, integriteitskwesties of een vermoeden van een misstand.

Pool vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen van het CAOP werken voor diverse organisaties in het (semi)publieke en private domein. Het CAOP werkt met een eigen pool van goed opgeleide vertrouwenspersonen. Het voordeel van deze pool is dat er altijd iemand inzetbaar is, ook bij afwezigheid van de vaste externe vertrouwenspersoon. Dit maakt deel uit van het abonnement en garandeert beschikbaarheid van de vertrouwenspersonen.

Opleiding Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersonen hebben onze eigen opleiding tot vertrouwenspersoon afgerond en zijn nu zelf opleider. In deze vierdaagse opleiding worden vertrouwenspersonen breed opgeleid, waardoor ze bekwaam zijn in integriteit en ongewenste omgangsvormen. Vervolgens bieden wij nascholing aan onze vertrouwenspersonen door het organiseren van terugkomdagen, specifieke opleidingsdagen en kennisfora.

Meer informatie

Hebt u vragen over de inzet van externe vertrouwenspersonen van het CAOP en het abonnement dat wij hiervoor gebruiken? Neem dan contact op met senior adviseur Marjolein van Dijk:

M: Integriteit@caop.nl 

T: 070 3765937