Zoeken Menu

CAOP-hoogleraar in het AD: Taskforce lerarentekort had er allang moeten zijn

5-06-2018

‘De regering had allang een taskforce lerarentekort moeten inrichten.’ Dat zegt Frank Cörvers, hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt bij het CAOP en Tilburg University. In het AD reageert hij op de oproep van de Onderwijsraad aan het ministerie van OCW om een landelijke taskforce lerarentekort op te richten.

Cörvers ziet dat schoolbesturen nu zelf proberen het wiel uit te vinden en inventief te zijn. Volgens hem is dit een gevolg van een gebrek aan ‘centrale regie’. De hoogleraar: ‘Je moet helemaal niet willen dat scholen ieder voor zich bezig zijn. Scholen hebben een maatschappelijke opgave.’

Concurrentie

In het primair onderwijs zijn er in 2022 naar verwachting 4100 leerkrachten te weinig. In sommige regio’s zijn er nu al tekorten. Schoolbesturen doen er alles aan om leerkrachten aan te trekken en vaak werken ze daarvoor samen met gemeenten. In Amsterdam krijgen leerkrachten bijvoorbeeld voorrang op woonruimte. Ook vergoedt de gemeente de reiskosten van leerkrachten die van buiten de stad komen. Volgens het AD leiden dit soort maatregelen tot toenemende concurrentie tussen gemeenten en tussen schoolbesturen.

Oproep Onderwijsraad

De Onderwijsraad maakt zich grote zorgen over het lerarentekort en is bang dat de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs in gevaar komen. In een open brief aan de ministers van OCW deed de raad de oproep: stel op korte termijn een landelijke taskforce in die op zoek gaat naar oplossingen voor het lerarentekort. Het ministerie liet in reactie daarop weten al veel maatregelen genomen te hebben. De onderwijsministers willen nu met onder meer schoolbesturen, vakbonden, gemeenten en lerarenopleidingen in gesprek om te kijken wat een taskforce extra kan opleveren.